26.06.2017, Ľudovit Szerencsés

Zvolanie riadnej konferencie a ŠTK aktívu ObFZ Dunajská Streda

26.06.2017, Ľudovit Szerencsés

VV ObFZ Dunajská Streda na svojom májovom a júnovom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie ObFZ Dunajská Streda, ktorá sa uskutoční spolu s aktívom ŠTK 7. júla 2017 (piatok) od 17:30 v Kongresovej sále Obchodno-informačného centra v Dunajskej Strede, Alžbetínske námestie 1203/7.

Predbežný program konferencie ObFZ ObFZ Dunajská Streda  :

 

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Dunajská Streda
 4. Schvaľovanie zmien Stanov ObFZ Dunajská Streda (zmena sídla)
 5. Správa predsedu ObFZ Dunajská Streda
 6. Informácia o plnení rozpočtu ObFZ Dunajská Streda za rok 2017
 7. Diskusia
 8. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou
 9. Informácia o postupujúcich a zostupujúcich súťažného ročníka 2016/2017
 10. Informácia o pridelených žrebovacích čísel
 11. Informácia o zmenách v Rozpise súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018
 12. Informácie o mládežníckych súťažiach
 13. Záver

 

Prečítané: 213x