Súťaže
VI. liga ObFZ DS / AG Sport Liga (Muži)
AG Sport liga, 30. kolo
15.06.2019 17:30
4 : 3
15.06.2019 17:30    Ukončený
15.06.2019 17:30    Ukončený
15.06.2019 17:30    Ukončený
16.06.2019 17:30
2 : 1
16.06.2019 17:30    Ukončený
16.06.2019 17:30    Ukončený
16.06.2019 17:30    
0
16.06.2019 17:30
: 2
16.06.2019 17:30    Ukončený
VII. liga ObFZ DS (Muži)
VII.liga ObFZ DS, 26. kolo
08.06.2019 17:30    Ukončený
08.06.2019 17:30
: 2
08.06.2019 17:30    Ukončený
08.06.2019 17:30    Ukončený
09.06.2019 10:30
: 7
09.06.2019 10:30    Ukončený
09.06.2019 17:30
: 2
09.06.2019 17:30    Ukončený
09.06.2019 17:30
: 2
09.06.2019 17:30    Ukončený
VI. liga U19 ObFZ DSU19 (Muži)
VI. liga U19 ObFZ DS, 20. kolo
01.06.2019 15:00
4 : 0
01.06.2019 15:00    Ukončený
02.06.2019 13:30    Ukončený
02.06.2019 15:00    Ukončený
IV. liga U15 ObFZ DSU15 (Muži)
IV. liga U15 ObFZ DS, 26. kolo
05.06.2019 15:45
: 4
05.06.2019 15:45    Ukončený
07.06.2019 17:00    
  OFC SAP - ŇÁRAD
(odstúpené)
0
07.06.2019 17:00    Ukončený
07.06.2019 17:00
: 10
07.06.2019 17:00    Ukončený
07.06.2019 17:00
: 2
07.06.2019 17:00    Ukončený
07.06.2019 17:00    Ukončený
07.06.2019 17:00    Ukončený
IV. liga U13 ObFZ DSU13 (Muži)
IV. liga U13 ObFZ DS o umiestnenie, 2. kolo
08.06.2019 10:00
: 0
08.06.2019 10:00    Ukončený
08.06.2019 10:00    Ukončený
08.06.2019 10:00
: 4
08.06.2019 10:00    Ukončený
08.06.2019 10:00    Ukončený
08.06.2019 10:00    Ukončený
08.06.2019 10:00    Ukončený
08.06.2019 10:00    Ukončený
08.06.2019 10:00
8 : 4
08.06.2019 10:00    Ukončený
08.06.2019 15:00    Ukončený
09.06.2019 10:00
9 : 0
09.06.2019 10:00    Ukončený
IV. liga U13 ObFZ DSU13 (Muži)
IV. liga U13 ObFZ DS - skupina B, 22. kolo
IV. liga U13 ObFZ DSU13 (Muži)
IV. liga U13 ObFZ DS - skupina A, 22. kolo
25.05.2019 10:00
: 3
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
: 3
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
5 : 2
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00
8 : 1
25.05.2019 10:00    Ukončený
25.05.2019 10:00    Ukončený
26.05.2019 14:00
18 : 1
26.05.2019 14:00    Ukončený
III. liga U11 ObFZ DSU11 (Muži)
Skupina 15-19, 25. kolo
19.05.2019 11:30
: 3
19.05.2019 11:30    Ukončený
19.05.2019 11:30
: 1
19.05.2019 11:30    Ukončený
26.05.2019 11:30
: 0

26.05.2019 11:30    
0
III. liga U11 ObFZ DSU11 (Muži)
Skupina 10-14, 25. kolo
19.05.2019 11:30
: 0

19.05.2019 11:30    
0
19.05.2019 11:30    Ukončený
19.05.2019 11:30    
III. liga U11 ObFZ DSU11 (Muži)
Skupina 5-9, 25. kolo
26.05.2019 11:30
: 0

26.05.2019 11:30    
0
26.05.2019 11:30    Ukončený
26.05.2019 11:30
: 0
26.05.2019 11:30    Ukončený
III. liga U11 ObFZ DSU11 (Muži)
Skupina o titul, 12. kolo
III. liga U11 ObFZ DSU11 (Muži)
III. liga U11 ObFZ DS - skupina D, 25. kolo
28.10.2018 11:30    
0
28.10.2018 11:30
: 4
28.10.2018 11:30    Ukončený
III. liga U11 ObFZ DSU11 (Muži)
III. liga U11 ObFZ DS - skupina C, 25. kolo
28.10.2018 11:30
: 0

28.10.2018 11:30    
0
28.10.2018 11:30
9 : 0
28.10.2018 11:30    Ukončený
28.10.2018 11:30    Ukončený
III. liga U11 ObFZ DSU11 (Muži)
III. liga U11 ObFZ DS - skupina B, 25. kolo
28.10.2018 11:30
: 0

28.10.2018 11:30    
0
28.10.2018 11:30    Ukončený
28.10.2018 11:30    Ukončený
III. liga U11 ObFZ DSU11 (Muži)
III. liga U11 ObFZ DS - skupina A, 25. kolo
28.10.2018 11:30
: 0

28.10.2018 11:30    
0
28.10.2018 11:30
: 3
28.10.2018 11:30    Ukončený
28.10.2018 11:30
: 2
28.10.2018 11:30    Ukončený
Komisie
DS-DK-2018/2019-0315Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0314Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0313Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2018/2019-0312Úradný dohľad
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Partneri
Partneri Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda