20.09.2019 17:00    Ukončený
20.09.2019 17:00    Ukončený
20.09.2019 17:00    Ukončený
20.09.2019 17:00    Ukončený
20.09.2019 17:00    
0
20.09.2019 17:00    Ukončený
20.09.2019 17:00    Ukončený
21.09.2019 10:00   o 9h43m9s
21.09.2019 10:00   o 9h43m9s
21.09.2019 10:00   o 9h43m9s
21.09.2019 10:00   o 9h43m9s
21.09.2019 10:00   o 9h43m9s
21.09.2019 14:00   o 13h43m9s
21.09.2019 14:00   o 13h43m9s
21.09.2019 15:30   o 15h13m9s
21.09.2019 15:30   o 15h13m9s
21.09.2019 15:30   o 15h13m9s
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
22.09.2019 10:30   o 1d10h13m9s
22.09.2019 13:00   o 1d12h43m9s
22.09.2019 13:00   o 1d12h43m9s
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
Súťaže
VI. liga ObFZ DS / AG Sport Liga (Muži)
VI. liga ObFZ DS / AG Sport Liga, 7. kolo
Do zápasu ostáva
15h13m9s
21.09.2019 15:30
Do zápasu ostáva
15h13m9s
21.09.2019 15:30
21.09.2019 15:30   o 15h13m9s
Do zápasu ostáva
15h13m9s
21.09.2019 15:30
21.09.2019 15:30   o 15h13m9s
Do zápasu ostáva
1d10h13m9s
22.09.2019 10:30
Do zápasu ostáva
1d10h13m9s
22.09.2019 10:30
22.09.2019 10:30   o 1d10h13m9s
Do zápasu ostáva
1d15h13m9s
22.09.2019 15:30
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
Do zápasu ostáva
1d15h13m9s
22.09.2019 15:30
Do zápasu ostáva
1d15h13m9s
22.09.2019 15:30
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
VII. liga ObFZ DS (Muži)
VII. liga ObFZ DS - Skupina Juh, 7. kolo
Do zápasu ostáva
13h43m9s
21.09.2019 14:00
21.09.2019 14:00   o 13h43m9s
Do zápasu ostáva
1d15h13m9s
22.09.2019 15:30

22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
Do zápasu ostáva
1d15h13m9s
22.09.2019 15:30
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
Do zápasu ostáva
1d15h13m9s
22.09.2019 15:30
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
VII. liga ObFZ DS (Muži)
VII. liga ObFZ DS - Skupina Sever, 7. kolo
Do zápasu ostáva
15h13m9s
21.09.2019 15:30
21.09.2019 15:30   o 15h13m9s
Do zápasu ostáva
1d10h13m9s
22.09.2019 10:30
Do zápasu ostáva
1d15h13m9s
22.09.2019 15:30
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s

Do zápasu ostáva
1d15h13m9s
22.09.2019 15:30
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
Do zápasu ostáva
1d15h13m9s
22.09.2019 15:30
22.09.2019 15:30   o 1d15h13m9s
VI. liga U19 ObFZ DSU19 (Muži)
VI. liga U19 ObFZ DS, 7. kolo
Do zápasu ostáva
13h43m9s
21.09.2019 14:00
21.09.2019 14:00   o 13h43m9s
Do zápasu ostáva
1d12h43m9s
22.09.2019 13:00
22.09.2019 13:00   o 1d12h43m9s
Do zápasu ostáva
1d12h43m9s
22.09.2019 13:00

Do zápasu ostáva
1d12h43m9s
22.09.2019 13:00
22.09.2019 13:00   o 1d12h43m9s
IV. liga U15 ObFZ DSU15 (Muži)
IV. liga U15 ObFZ DS, 7. kolo
20.09.2019 17:00
14 : 0
20.09.2019 17:00    Ukončený
20.09.2019 17:00
2 : 0
20.09.2019 17:00    Ukončený
20.09.2019 17:00    Ukončený
20.09.2019 17:00
15 : 0
20.09.2019 17:00    Ukončený
20.09.2019 17:00
: 0

20.09.2019 17:00    
0
20.09.2019 17:00
5 : 1
20.09.2019 17:00    Ukončený
20.09.2019 17:00    Ukončený
IV. liga U13 ObFZ DSU13 (Muži)
IV. liga U13 ObFZ DS - B, 5. kolo
Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00

Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00
Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00
21.09.2019 10:00   o 9h43m9s
Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00
Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00
21.09.2019 10:00   o 9h43m9s
Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00
21.09.2019 10:00   o 9h43m9s
IV. liga U13 ObFZ DSU13 (Muži)
IV. liga U13 ObFZ DS - A, 4. kolo
Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00
Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00
21.09.2019 10:00   o 9h43m9s
Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00
Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00
21.09.2019 10:00   o 9h43m9s
Do zápasu ostáva
9h43m9s
21.09.2019 10:00
III. liga U11 ObFZ DSU11 (Muži)
III. liga U11 ObFZ DS, 7. kolo
Do zápasu ostáva
1d9h43m9s
22.09.2019 10:00
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
Do zápasu ostáva
1d9h43m9s
22.09.2019 10:00
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
Do zápasu ostáva
1d9h43m9s
22.09.2019 10:00
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
Do zápasu ostáva
1d9h43m9s
22.09.2019 10:00
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
Do zápasu ostáva
1d9h43m9s
22.09.2019 10:00
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
Do zápasu ostáva
1d9h43m9s
22.09.2019 10:00
Do zápasu ostáva
1d9h43m9s
22.09.2019 10:00
Do zápasu ostáva
1d9h43m9s
22.09.2019 10:00
22.09.2019 10:00   o 1d9h43m9s
III. liga U9 ObFZ DSU09 (Muži)
III. liga U9 ObFZ DS, 4. kolo

18.09.2019 17:00
: 0
18.09.2019 17:00    
0
18.09.2019 17:00    Ukončený
18.09.2019 17:00    Ukončený
18.09.2019 17:00    Ukončený
18.09.2019 17:00
: 6
18.09.2019 17:00    Ukončený
Komisie
DS-STK-2019/2020-0069Kontumácia stretnutia
DS-STK-2019/2020-0067Zmena miesta stretnutia
DS-STK-2019/2020-0066Zmena termínu stretnutia
DS-DK-2019/2020-0052Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0051Disciplinárne sankcie
DS-DK-2019/2020-0050Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
DS-DK-2019/2020-0049Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3:
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Partneri