Uznesenia MVV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 10.10.2018
11.10.2018, Ľudovit Szerencsés

Uznesenia MVV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 10.10.2018

11.10.2018, Ľudovit Szerencsés

Mimoriadný Výkonný výbor - 10.10.2018

  


UZNESENIA PRIJATÉ NA MVV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 10/2018 (10.10.2018) v DS


U58/2018-10

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U59/2018-10

VV ObFZ berie na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U60/2018-10

VV ObFZ berie na vedomie informácie s priebehom súťaží U13 a U11 zároveň na základe zistených skutočností do konca septembra 2018, rozhodol, že na každý turnaj U11 a zápasy U13 vyšle kontrolu z ŠTK, DK a VV

T: ihneď (za jednohlasne) 

U61/2018-10

VV ObFZ schvaľuje neuznanie družstiev za mládežnícke družstvá súťažiace v súťaži U11 za mužstvo mládeže od súťažného ročníka 2019/2020

T: splnené (za jednohlasne) 

U62/2018-10

VV ObFZ schvaľuje rozhodovanie stretnutia súťaží U11 od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 rozhodcami-laikmi (t.j. organizátor turnaja si zabezpečí rozhodcu-laika SP čl. 75/3)

T: splnené (za jednohlasne)

U63/2018-10

VV ObFZ dôrazne upozorňuje KR aby R na stretnutiach mládeže dôsledne vykonávali konfrontácie na základe č. 49 SP

T: splnené (za jednohlasne)  Z: predseda KR

U64/2018-10

VV ObFZ vyzýva VM, trénerov v mládežníckych stretnutiach na dodržiavanie vekových kategórií v daných súťažiach, porušenia štartu hráča budú orgány ObFZ nekompromisne trestať (hráčov, trénerov, vedúcich mužstiev, kapitánov družstva a samotný klub)

T: splnené (za jednohlasne)

U65/2018-10

VV ObFZ schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení predseda V. Fekete, členovia T. Takács, Ľ. Szerencsés a vyraďovaciu komisiu v zložení predseda T. Gaál, členovia A. Gróf, Zs. Győri

T: splnené (za jednohlasne)

U66/2018-10

VV ObFZ berie na vedomie termíny : kvalifikačný turnaj U14 o Pohár predsedu ZsFZ dňa 25.11.2018 v ŠH v Galante, kvalifikačný turnaj U11 o Pohár predsedu ZsFZ dňa 4.11.2018 v ŠH v Komárne, Finálový turnaj U14 o Pohár predsedu ZsFZ dňa 16.12.2018 v MŠH v Dunajskej Strede 

U67/2018-10

VV ObFZ schvaľuje zmenu RS pre súťažný ročník 2018/2019 čl. E/2,3

  

2. Nenastúpenie k MZ / nevycestovanie na   MZ – U19, U15, U13

1. Prípad75,- €

 2. Prípad150,- €

 3. PrípadVylúčenie zo súťaže

 

3. Nenastúpenie   k MZ / nevycestovanie na MZ – U11 (počet účastníkov 5)

1. Prípad (MZ)75,- €

2. Prípad (MZ)150,- €

 3. Prípad (MZ)300,- €

 4. Prípad (MZ)500,- €

 5. Prípad (MZ)Vylúčenie zo súťaže

T: splnené (za jednohlasne)


Zapísal:

Ľudovít Szerencsés sekretár ObFZ Dunajská Streda

Prečítané: 140x