Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 31/2017/2018 zo dňa 25.4.2018

26.04.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

VI. LIGA ObFZDS /AG SPORT LIGA

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 23. kola FK Baka – Družstevník Michal na Ostrove dňa 29. apríla 2018 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Baka. (DS-STK-2017/2018-0109)

2. ŠTK upozorňuje Družstevník Horný Bar na dodržanie čl. B/6/d RS ObFZ DS. (DS-STK-2017/2018-0110)

 

IV. LIGA MŽ U13 ObFZDS:

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 14. kola OFK Padáň – Družstevník Topoľníky dňa 28. apríla 2018 (sobota) o 14:00 na ihrisku Topoľníky. (DS-STK-2017/2018-0111)

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 14. kola Družstevník Vrakúň – Športový klub Trstená na Ostrove dňa 08. mája 2018 (utorok) o 10:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2017/2018-0112)

5. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15. kola NAFC Veľké Blahovo – Družstevník Vrakúň dňa 09. mája 2018 (streda) o 16:30 na ihrisku Veľké Blahovo. (DS-STK-2017/2018-0113)

 

IV. LIGA P U11 ObFZDS:

Nadstavba – skupina A – o titul

6. ŠTK nariaďuje odohrať 3. turnaj dňa 29. apríla 2018 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku  Holice na Ostrove  a 5. turnaj dňa 27. mája 2018 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku Gabčíkovo. (DS-STK-2017/2018-0114)

 

OZNAMY:

7. Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

 1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
 2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
 3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
 4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

8. ŠTK vyzýva všetkých činovníkov FK, aby zasielali pripomienky (podnety, návrhy) do RS ObFZ na súťažný ročník 2018/19 na e-mailové adresy zväzu (obfzds@obfzds.sk, obfzds@futbalnet.sk, obfzds@hotmail.com, obfzds@obfzds.com)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 02. 04. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U220 Gyurkovics Attila (1289462) PSE Horná Potôň U19, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a, 45/1,2a DP, od 25.04.2018.

U221 Takács Ladislav (1167556) TJ Družstevník Okoč Sokolec, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 48/1b,2a DP, od 25.04.2018.

U222 Nagy Attila (1079976) TJ Družstevník Vrakúň, DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 48/1b,2a DP, od 25.04.2018.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 25.04.2018

U223 Gyurkovics Norbert (1169291) TJ Družstevník Holice n/O,

U224 Kósa Michal (1156109) TJ Družstevník Vrakúň,

U225 Szabó Daniel (1292527) ŠK Rohovce U19

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 25.04.2018:

U226 Szalacsi Szilárd (1292532) TJ Družstevník Dolný Štál U19

U227 Tesárik Marek (1233865) DSC Orechová Potôň

U228 Vida Dávid (1302125) FK Baka

U229 Bögi István (1184959) SC Veľké Dvorníky

U230 Zirig Štefan (1331039) FK Blahová Bellova Ves

U231 Pöcz Ladislav (1208446) TJ Družstevník Mierovo

 

Pokuty:

U232 TJ Družstevník Okoč Sokolec – pokuta 25,- € za U221, podľa 48/4 DP.

U233 TJ Družstevník Vrakúň – pokuta 50,- € za U222, podľa 48/4 DP.

 

Oznamy:

Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

 1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
 2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
 3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
 4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

 

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK v termíne do utorka 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 02.05.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 24. kolo a vykonala zmeny na 23. kolo a dohrávky

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

 1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
 2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
 3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
 4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 25.04.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

 

image
Prečítané: 204x