15.01.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 20-2019/2020 zo dňa 15.1.2020

15.01.2020, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát/Matrika

  

Matrika upozorňuje FK, že zimné registračné obdobie s obmedzením a zo zahraničia je od 1.1. do 31.3.

Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 odseku 2 písm. b) a d) RAPP je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu hráč automaticky je preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.


Športovo-technická komisia

  

1. ŠTK upozorňuje a zároveň vyzýva Futbalový club Rómov Zlaté Klasy, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac november 2019 bola dňa 11. 12. 2019 (streda) a je evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ! Žiadame menovaný futbalový klub, aby svoje pohľadávky okamžite uhradil, keď klub si túto výzvu nesplní podľa požiadavky, bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ DS!!! (DS-STK-2019/2020-0111)  

OZNAMY:

TERMÍNY ZIMNÝCH HALOVÝCH TURNAJOV OBFZ DUNAJSKÁ STREDA V ROKU 2020:

DOSPELÍ: 26. januára 2020 (nedeľa) od 9:00

Právo účasti majú nasledovné FK:

VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA: TJ PALAS Jahodná, OFC SAP – ŇÁRAD, FC Štvrtok na Ostrove, TJ Družstevník Michal na Ostrove

VII. LIGA OBFZ DS: OFK Rapid Ohrady (podľa počtu bodov)


DORAST U19: ZRUŠENÝ


ŠTK na základe uznesenia Výkonného výboru ObFZ DS zvýšil počet účastníkov zimných halových turnajov ObFZ Dunajská Streda na 8.


STARŠÍ ŽIACI U15: 09. februára 2020 (nedeľa) od 8:30

Právo účasti majú nasledovné FK:

Malodvornícky FK Malé Dvorníky, OFK Trhová Hradská, TJ ŠM Janíky, DSC Orechová Potôň, FK Holice, TJ Dolný Štál, ŠK Rohovce a TJ Družstevník Vrakúň

MLADŠÍ ŽIACI U13: 15. februára 2019 (sobota) od 8:30

Právo účasti majú nasledovné FK:

FK Holice, TJ Lehnice, OFK Rapid Ohrady, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ PALAS Jahodná, TJ SC Potônske Lúky, OFK Padáň a TJ ŠM Janíky

PRÍPRAVKY U11: 16. februára 2020 (nedeľa) od 8:30

Právo účasti majú nasledovné FK:

DSC Orechová Potôň, FK Holice, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ Lehnice, TJ Družstevník Topoľníky, SC Čenkovce, FC Štvrtok na Ostrove a ŠK 1923 Gabčíkovo

PRÍPRAVKY U9: 01. marca 2020 (nedeľa) od 12:30

Právo účasti majú nasledovné FK:

FK DAC 1904 Dunajská Streda, DSC Orechová Potôň, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ Družstevník Topoľníky, 1. FC Roma Zlaté Klasy „A“, TJ Družstevník Vrakúň, FK Holice a PSE Horná Potôň


ZÁVÄZNÉ OZNÁMENIE O ÚČASTI JE POTREBNMÉ PODAŤ CEZ ISSF, CEZ KOLÓNKU „ELEKTRONICKÁ PODATEĽŇA – PODANIE NA KOMISIU ŠTK“ DO 25. 01. 2020 (SOBOTA) DO 24:00 !!!

PROPOZÍCIE BUDÚ ZVEREJNENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBFZ DUNAJSKÁ STREDA.

VŠETKY HALOVÉ TURNAJE SA USKUTOČNIA V MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALE V DUNAJSKEJ STREDE.


ŠTK UPOZORŇUJE NA DÔLEŽITÉ ZMENY V PROPOZÍCIACH U13, U11 a U9:

V nominácii musí byť uvedených min. 9 hráčov (8 hráčov + 1 brankár) + 3 členovia realizačného tímu. (Ak mužstvo pricestuje s menším počtom hráčov - na turnaj nebude pripustený !!!)

Hrací čas je 1 x 10 minút (hrubého času)

Družstvá sú povinné striedať minimálne dve štvorky v pravidelných intervaloch (5 min na štvoricu)!,

Na konci turnaja výsledky sa anulujú, poradie sa nevyhodnocuje,

Každé družstvo obdrží pohár a diplom za účasť!,

Každé družstvo je povinné zaplatiť kauciu vo výške 100 €, ktorá sa vracia po skončení turnaja (rieši sa cez mesačnú zbernú faktúru).

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Richard Földes

predseda Športovo–technickej komisie ObFZ DS


Prečítané: 293x