Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 14-2018/2019 zo dňa 31.10.2018
01.11.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 14-2018/2019 zo dňa 31.10.2018

01.11.2018, Ľudovit Szerencsés
[doc]Úradná správa č. 14.pdf

Sekretariát

  

1 .Oznamuje FK a verejnosti, že od 1.10.2018 správy a aktuality z futbalového života okresu Dunajská Streda nájdu aj na vynovenej webovej stránke ObFZ Dunajská Streda na webovej adrese http://www.obfzds.com. ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada aby Vaše postrehy resp. nápady ohľadom webovej stránky zasielali e-mailom na adresu obfzds@obfzds.com .

Aplikáciu ObFZ Dunajská Streda je možné stiahnúť z Google Play pre operačné systémy Android.

2. Nahrávanie videí na Futbalnet - pri výskyte problému, že systém pri nahrávaní hlási chybu v prílohe "NULL" dajte "OK" a systém bude pokračovať ďalej v nahrávaní. Na odstránení chyby kompetentní pracujú.

3. ObFZ Dunajská Streda žiada svoje kluby, aby do 30.11.2018 minuli všetky kredity v e-shope, aktuálny stav nájdete vždy na: http://podporamladeze.futbalsfz.sk a v dolnej časti máte kluby, ktoré neminuli ani 50% kreditu.

V prípade problémov s prihlásením na futbanet.shop nech sa obrátia na helpdesk@futbalsfz.sk alebo napíšu cez "modrú obálku na e-shope v prvom dolnom rohu", tiež to príde na helpdesk. Skôr ako sa obrátia na helpdesk, nech sa pokúsia ísť podľa návodov na stránke futbalnet.shop dole.


Ľudovít Szerencsés

Sekretár ObFZ


Športovo-technická komisia

  

AG SPORT LIGA/VI. LIGA OBFZDS

1. ŠTK kontumuje MZ 11. kola FK Veľká Paka – FC Štvrtok na Ostrove podľa čl. 82/1/D SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Veľká Paka. ŠTK odoberá právo hrať domáce MZ FC Štvrtok na Ostrove v nedeľu poobede na obdobie jedného kalendárneho roka od 05. 11. 2018 do 31. 10. 2019 a zároveň ho upozorňuje, že stráca možnosť hrať na halových turnajoch organizovaných ObFZ Dunajská Streda a je vylúčený zo súťaže Fair – play. (DS-STK-2018/2019-0082)


III. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA A

2. ŠTK kontumuje MZ 10. kola Dynamo Blatná na Ostrove – PSE Horná Potôň podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech PSE Horná Potôň. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 150,-€ podľa čl. E/2/2 RS ObFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0084)


Oznamuje:  

3. Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).


4. VV ObFZ schválil zmenu RS pre súťažný ročník 2018/2019 čl. E/2,3

  

2. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U19, U15, U13

1. Prípad 75,- €

2. Prípad 150,- €

3. Prípad Vylúčenie zo súťaže

3. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U11 (počet účastníkov 5)

1. Prípad (MZ) 75,- €

2. Prípad (MZ) 150,- €

3. Prípad (MZ) 300,- €

4. Prípad (MZ) 500,- €

5. Prípad (MZ) Vylúčenie zo súťaže


5. VV ObFZ schválil termíny halových turnajov ObFZ Dunajská Streda v MŠH v Dunajskej Strede nasledovne:

dospelí dňa 27.1.2019 (nedeľa), 

dorast U19 dňa 3.2.2019 (nedeľa), 

U15 dňa 10.2.2019 (nedeľa), 

U13 dňa 16.2.2019 (sobota), 

U11 dňa 17.2.2019 (nedeľa)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 7. 11. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

U117 Teru Nikolas (1358157) FC ŠTK 1914 Šamorín B, DS: pozastavenie výkonu športu nepodmienečne na 1 s.s., podľa 71/1,3ab, 46/1b,2, DP od 31.10.2018.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 31.10.2018

U118 Méhes Matej (1072115) SC Veľké Dvorníky,


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 31.10.2018:

U119 Szabó Krisztián (1296368) TJ Družstevník Ižop

U120 Zirig Štefan (1331039) FK Blahová-Bellova Ves

U121 Nagy Kevin (1297571) TJ FO Pataš


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U122 Kunyi Štefan (1143559) ŠK Čakany – 1 s.s. od 31.10.2018 do 30.05.2019


Disciplinárne sankcie:

U123 Lelkes Vincent ml. (VM) OFK Padáň, DS: pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 3 týždne, zároveň zákazom vstupu do priestorov umožňujúce dôjsť do styku s DO, podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a, DP od 31.10.2018.

U124 Verdun Filip (1233819) – FC Štvrtok n/O, pozastavenie výkonu športu nepodmienečne na 12 mesiacov, podľa 71/1,3ab, 49/1e,2e, DP od 31.10.2018.

U125 FC Štvrtok n/O – DS: pokuta 300,- €, kontumácia stretnutia FK Veľká Paka – FC Štvrtok n/O v prospech FK Veľká Paka, odobratie 3 bodov po skončení súťažného ročníka 2018/19, podľa 71/1,3ab, 49/1e,2e,4,5.


Pokuty:

U126 OFK Padáň – pokuta 30,- €, za U123 podľa čl. 48/4 DP.

U127 Dynamo Blatná n/O – pokuta 150,- € na návrh ŠTK podľa čl. E/2/2 RS


DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 7.11.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 13. kolo a vykonala zmeny na 12. kolo.

Ospravedlnený R:

2.-4. 11. 2018 – P. Putyera. 

KR dôsledne upozorňuje rozhodcov na kontrolu registračných preukazov a vykonanie konfrontácie v mládežníckych súťažiach pred stretnutím.

KR obdržala pochvalu od TJ Družstevník Mierovo na rozhodcov T. Dohorák, T. Illés, M. Köver za zápas 11. kola VII. Liga ObFZ DS TJ FO Pataš - TJ Družstevník Mierovo. 

KR oznamuje, že záverečný hodnotiaci seminár R a DZ sa uskutoční dňa 8. 12. 2018. Účasť na seminári je povinná!!! Miesto a presný čas konania sa upresní neskôr!

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 7.11.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR


image
Prečítané: 453x