23.09.2016, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa MaK ObFZ DS č. 2/2016-2017

23.09.2016, Ľudovit Szerencsés
Aktuálna správa Matričnej komisie

Matričná komisia ObFZ upozorňuje FK, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie končí dňom 30. september. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami od ktorých sa to požaduje (materský klub, hráč, nový klub) najneskôr v posledný deň registračného obdobia, to je 30. septembra. MaK zároveň Vás upozorňuje, že na základe článku 12 odsek 8 po ukončení  tohto registračného obdobia nie je možné podávať žiadosti o registráciu hráča staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

image
Prečítané: 219x