07.08.2017, Ľudovit Szerencsés

Informácia k fakturácii odstupného za hráčov

07.08.2017, Ľudovit Szerencsés
image

Vážený klubový manažérdovolujem si Vám pripomenúť spôsob fakturácie odstupného za hráčov. Kompletnú informáciu nájdete na tomto odkaze.

http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Poprosím Vás si poriadne prečítať tento návod a hlavne pripomínam že:

"Vo faktúre (vystavuje ju Váš účtovník), ktorú zasielate na SFZ, je POVINNÉ uviesť v položke faktúry ID platobného predpisu (číslo platobného predpisu). Pokiaľ položka faktúry nebude obsahovať ID platobného predpisu pre overenie na SFZ, faktúra sa nebude považovať za úplnú a nebude uhradená.

Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní. (SFZ uhrádza faktúry BEZODKLADNE, najneskôr však do 10 dní)

Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Prehľad platobných predpisov."
S pozdravom

Ján Letko
Prečítané: 210x