21.04.2017, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ŠTK č. 32/2016-2017

21.04.2017, Ľudovit Szerencsés

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže 2017/2018, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na sekretariát ObFZ Dunajská Streda alebo prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF na ŠTK ObFZ Dunajská Streda.

 

ŠTK upozorňuje FK, že domáci klub je povinný nahrávať z celého stretnutia videozáznam, pričom videozáznam nemôže byť prerušený a musí obsahovať všetky dôležité momenty stretnutia, ako aj odchod DO a hráčov do šatní.

 

ŠTK opätovne upozorňuje FK na dodržanie čl. A/2/i RS ObFZ Dunajská Streda:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia v lehote kratšej ako 21 dní musia podávať cez Zmenu termínu stretnutia (aby k žiadosti mohol vyjadriť aj súper)!!!

Domáci FK, ktorý požiada o zmenu termínu stretnutia najneskôr 21 dní pred jeho konaním, musí podať žiadosť cez Podanie na komisiu – ŠTK !!!

Ak FK pri podaniach nebudú postupovať podľa čl. A/2/i RS ObFZ Dunajská Streda, PODANIA BUDÚ AUTOMATICKY ZAMIETNUTÉ !!!

 

AG SPORT LIGA / VI. LIGA OBFZ DS:

  1. ŠTK eviduje odpočet -3 body pre ŠK Čakany podľa čl. 83/1 SP SFZ. (DS-STK-2016/2017-0207)
  2. ŠTK upozorňuje Družstevník Michal na Ostrove na dodržanie čl. A/6/e RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2016/2017-0208)
  3. 22. kolo MZ Družstevník Baloň – Dynamo Blatná na Ostrove
    ŠTK predvoláva na najbližšie zasadnutie komisie, t. j. v stredu, 26. apríla 2017 o 17:30 na sekretariát ObFZ Dunajská Streda (Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda), Jozef Matlák (R), Zsolt Virág (AR1), Balázs Vígh (AR2), Leonard Flaška (DS), Dávid Viola (VM H) a Peter Lelkes (T H) v súvislosti s majstrovským stretnutím 22. kola AG SPORT LIGY Družstevník Baloň – Dynamo Blatná na Ostrove. (DS-STK-2016/2017-0209)

 

VII. LIGA OBFZ DS:

  1. ŠTK eviduje odpočet -3 body pre Družstevník Čiližská Radvaň podľa čl. 83/1 SP SFZ. (DS-STK-2016/2017-0210)
  2. ŠTK upozorňuje Družstevník Mierovo na dodržanie čl. A/6/e RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2016/2017-0211)

 

IV. LIGA MŽ U13 OBFZ DS:

  1. ŠTK berie na vedomie podanie OFK Trhová Hradská. Vo veci ŠTK vykoná šetrenie.(DS-STK-2016/2017-0212)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 26. 04. 2017 o 17:00.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Prečítané: 197x