13.04.2017, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa KR č. 26/2016-2017

13.04.2017, Ľudovit Szerencsés

Vydelegovala 23. kolo a vykonala zmeny na 22. kolo

Ospravedlnení: so-ne J. Mészáros, M. Köver , so- J. Matlák

KR upozorňuje R aby pred uložením Zápisu o stretnutí dôkladne prekontrolovali správnosť vložených údajov.

KR upozorňuje R na povinnosť vloženia údajov aj v polčasovej prestávke do Zápisu o stretnutí !

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda !

KR žiada R, ktorí sú v evidencii na Úrade práce rodiny a sociálnych vecí, aby to okamžite oznámili predsedovi KR na tel. č. 0903247642.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724­695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)

Úsek KR-DZ

Dôrazne upozorňuje DS na povinnosť vyzdvihnutia kamier na sekretariáte ObFZ najneskôr piatok do 12.00 h !!! Následne kamery musia byť odovzdané späť najneskôr nasledujúci utorok !

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční vo štvrtok 20.04.2017 o 16:00 h.

Prečítané: 109x