05.05.2016, Ľudovit Szerencsés

Výkonný výbor ObFZ Dunajská Streda

05.05.2016, Ľudovit Szerencsés
VV zo dňa 22.4.2016

VV vzal na vedomie:

Správu predsedu ObFZ Dunajská Streda o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

Vyhodnotenie licenčného seminára R a DZ

Správu o priebehu školenia trénerov na licenciu UEFA Grassroots C

 

Schválil:

Prerozdelenie oficiálnych futbalových lôpt ObFZ Dunajská Streda pre mužstvá nasledovne: AG Sport liga/VI. Liga ObFZ DS 4+1, VI. Liga D U19 ObFZ DS 2+1, IV. Liga SZ U15 ObFZ DS 2+1 od súťažného ročníka 2016/2017

Účasť výberu ObFZ Dunajská Streda U14 na medzinárodnom futbalovom festivale mládeže  v Kaposvári (MR)

 

Ukladá:

U10/16 Predložiť zoznam účastníkov Výberu ObFZ U14 na MFFM v Kaposvári

T: do 15.6.2016                                                                      Z: predseda KMaŠF

U11/16 Organizačne a materiálne zabezpečiť Výber U14 ObFZ Dunajská Streda na MFFM v Kaposvári

T: do 17.7.2016                                                                      Z: sekretár ObFZ

U12/16 Pripraviť rozpis súťaže a termínovú listinu pre súťažný ročník 2016/2017

T: do 31.5.2016                                                                      Z: predseda ŠTK

U13/16 Pripraviť prihlášky pre nový súťažný ročník 2016/2017

T: do 12.6.2016                                                                      Z: predseda ŠTK

U14/16 Osloviť FK a OK o pripomienky k novému rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2016/2017 – zverejniť na webovej stránke zväzu

T: ihneď                                                                            Z: predseda ŠTK a sekretár ObFZ

Prečítané: 68x