Úradná správa DK č. 34/2016-2017

16.06.2017, Ľudovit Szerencsés

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U399 Kadvaň Roland (1121208) SC Čenkovce, vylúčený za podrazenie súpera ako posledný brániaci hráč, DS: pozastavenie výkonu športu na 1 s.s., podľa 71/1,3ab, 45/1,2a DP od 15.06.2017.

U400 Stojka Ján (1302083) Družstevník Michal n/O, vylúčený za HNS voči súperovi, DS: pozastavenie výkonu športu na 1 s.s., podľa 71/1,3ab, 47/1a,2a DP od 15.06.2017.

U401 Lelkes Ladislav (1161444) Dynamo Blatná n/O – za napadnutie R po vylúčení, DS: pozastavenie výkonu športu na 12 mesiacov nepodmienečne, podľa 71/1,3abd, 49/1d,2d, 36/2ab DP od 15.06.2017

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 15.06.2017

U402 Fekete Dávid (1236352) Družstevník Okoč-Sokolec

U403 Mészáros Márk (1218276) Palas Jahodná

U404 Tászli Dávid (1185897) Palas Jahodná

U405 Vida Peter (1169333) PSE Horná Potôň

U406 Berecz Ľudovít (1224674) Družstevník Čilizská Radvaň

U407 Hluch Dávid (1325278) FK Trnávka

U408 Mózes Imrich (1321720) Družstevník Mierovo

Pokuty:

U409 Dynamo Blatná n/O, ŠK Čakany, Družstevník Čilizská Radvaň, Družstevník Dolný Štál, Družstevník Holice n/O, PSE Horná Potôň, Družstevník Horný Bar, Družstevník Ižop, TJ Kútniky, Družstevník Lúč n/O, OFK Rapid Ohrady, OFK Padáň, TJ Pataš, ŠK Rohovce, OFK Trhová Hradská, SC Veľké Dvorníky, Družstevník Vrakúň – na návrh ŠTK pokuta 10,- € podľa C/1 RS a čl. 64/1 DP.

Oznamy:

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ObFZ (obfzds@obfzds.sk). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:

    • Dospelí: 50 €
    • Dorast: 30 €

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2016/2017, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2017/2018 (čl. 17/13,34/7 DP).

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 21.06.2017. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Prečítané: 432x