04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
11.03.2017 14:30   o 3mes 5d 10h 45m 21s
11.03.2017 14:30   o 3mes 5d 10h 45m 21s
11.03.2017 14:30   o 3mes 5d 10h 45m 21s
11.03.2017 14:30   o 3mes 5d 10h 45m 21s
Live center
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
11.03.2017 14:30   o 3mes 5d 10h 45m 21s
11.03.2017 14:30   o 3mes 5d 10h 45m 21s
11.03.2017 14:30   o 3mes 5d 10h 45m 21s
11.03.2017 14:30   o 3mes 5d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
04.03.2017 14:30   o 2mes 26d 10h 45m 21s
02.12.2016
Úradná správa TMK č. 6/2016-2017
30.11.2016
Výzva a oznámenie sekretariátu ObFZ
30.11.2016
Zvolanie zasadnutia VV ObFZ Dunajská Streda
27.11.2016
ObFZ Trnava tretíkrát v rade víťazom O pohár predsedu ZsFZ.
26.11.2016
Výzva SFZ
Región
Správy
Komisie
Športovo-technická komisia
DS-STK-2016/2017-0148Kontumácia MZ
DS-STK-2016/2017-0147Odstúpenie na DK
Disciplinárna komisia
DS-DK-2016/2017-0204Disciplinárna sankcia
DS-DK-2016/2017-0203Nepodmienečnom pozastavení výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2016/2017-0202Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
Komisia mládeže a školského futbalu
Komisia rozhodcov
Matričná komisia
Odvolacia komisia
Trénersko-metodická komisia
DS-TMK-2016/2017-0001Predĺženie licencií
Súťaže
IV. liga SŽ U15 ObFZ DS (Muži)
IV. liga SŽ U15 ObFZ DS, 13. kolo
IV. liga MŽ U13 ObFZ DS (Muži)
Skupina 6, 25. kolo
: 0

29.10.2016 11:30    
0
29.10.2016 11:30    Prebieha
29.10.2016 11:30    
IV. liga MŽ U13 ObFZ DS (Muži)
Skupina 7, 25. kolo
29.10.2016 11:30    Ukončený
: 0

29.10.2016 11:30    
0
29.10.2016 11:30    Ukončený
IV. liga MŽ U13 ObFZ DS (Muži)
Skupina 5, 12. kolo
IV. liga MŽ U13 ObFZ DS (Muži)
Skupina 4, 12. kolo
IV. liga MŽ U13 ObFZ DS (Muži)
Skupina 1, 12. kolo
III. liga P U11 ObFZ DS (Muži)
Skupina D, 25. kolo
III. liga P U11 ObFZ DS (Muži)
Skupina C, 12. kolo
III. liga P U11 ObFZ DS (Muži)
Skupina B, 12. kolo
15.10.2016 10:30    Ukončený
15.10.2016 10:30    Ukončený
III. liga P U11 ObFZ DS (Muži)
Skupina A, 12. kolo
Partneri