28.01.2017 09:00   o 3d 18h 53m 35s
28.01.2017 09:20   o 3d 19h 13m 35s
28.01.2017 09:40   o 3d 19h 33m 35s
28.01.2017 10:20   o 3d 20h 13m 35s
28.01.2017 10:40   o 3d 20h 33m 35s
28.01.2017 11:00   o 3d 20h 53m 35s
28.01.2017 11:20   o 3d 21h 13m 35s
28.01.2017 11:40   o 3d 21h 33m 35s
28.01.2017 12:00   o 3d 21h 53m 35s
28.01.2017 12:20   o 3d 22h 13m 35s
28.01.2017 12:40   o 3d 22h 33m 35s
04.03.2017 14:30   o 1mes 8d 23m 35s
04.03.2017 14:30   o 1mes 8d 23m 35s
04.03.2017 14:30   o 1mes 8d 23m 35s
04.03.2017 14:30   o 1mes 8d 23m 35s
04.03.2017 14:30   o 1mes 8d 23m 35s
Live center
04.03.2017 14:30   o 1mes 8d 23m 35s
04.03.2017 14:30   o 1mes 8d 23m 35s
04.03.2017 14:30   o 1mes 8d 23m 35s
04.03.2017 14:30   o 1mes 8d 23m 35s
04.03.2017 14:30   o 1mes 8d 23m 35s
Live center
28.01.2017 09:00   o 3d 18h 53m 35s
28.01.2017 09:20   o 3d 19h 13m 35s
28.01.2017 09:40   o 3d 19h 33m 35s
28.01.2017 10:20   o 3d 20h 13m 35s
28.01.2017 10:40   o 3d 20h 33m 35s
28.01.2017 11:00   o 3d 20h 53m 35s
28.01.2017 11:20   o 3d 21h 13m 35s
28.01.2017 11:40   o 3d 21h 33m 35s
28.01.2017 12:00   o 3d 21h 53m 35s
28.01.2017 12:20   o 3d 22h 13m 35s
28.01.2017 12:40   o 3d 22h 33m 35s
23.01.2017
Propozície HT dorastencov o Pohár predsedu ObFZ Dunajská Streda
22.01.2017
MFK Malé Dvorníky sa stali tretíkrát po sebe víťazmi halového turnaja o Pohár predsedu ObFZ Dunajská Streda
12.01.2017
Úradná správa KR č. 18/2016-2017
12.01.2017
Úradná správa ŠTK č. 22/2016-2017
11.01.2017
Úradná správa OdvK č. 3/2016-2017
Správy
Komisie
Športovo-technická komisia
DS-STK-2016/2017-0148Kontumácia MZ
DS-STK-2016/2017-0147Odstúpenie na DK
Disciplinárna komisia
DS-DK-2016/2017-0204Disciplinárna sankcia
DS-DK-2016/2017-0203Nepodmienečnom pozastavení výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
Komisia mládeže a školského futbalu
Komisia rozhodcov
Matričná komisia
Odvolacia komisia
Trénersko-metodická komisia
DS-TMK-2016/2017-0001Predĺženie licencií
Súťaže
Halová sezóna (Muži)
Skupina B, 3. kolo
Halová sezóna (Muži)
Skupina A, 3. kolo
IV. liga SŽ U15 ObFZ DS (Muži)
IV. liga SŽ U15 ObFZ DS, 13. kolo
IV. liga MŽ U13 ObFZ DS (Muži)
Skupina 6, 25. kolo
: 0

29.10.2016 11:30    
0
29.10.2016 11:30    Prebieha
29.10.2016 11:30    
IV. liga MŽ U13 ObFZ DS (Muži)
Skupina 7, 25. kolo
29.10.2016 11:30    Ukončený
: 0

29.10.2016 11:30    
0
29.10.2016 11:30    Ukončený
IV. liga MŽ U13 ObFZ DS (Muži)
Skupina 5, 12. kolo
IV. liga MŽ U13 ObFZ DS (Muži)
Skupina 4, 12. kolo
IV. liga MŽ U13 ObFZ DS (Muži)
Skupina 1, 12. kolo
III. liga P U11 ObFZ DS (Muži)
Skupina D, 25. kolo
III. liga P U11 ObFZ DS (Muži)
Skupina C, 12. kolo
III. liga P U11 ObFZ DS (Muži)
Skupina B, 12. kolo
15.10.2016 10:30    Ukončený
15.10.2016 10:30    Ukončený
III. liga P U11 ObFZ DS (Muži)
Skupina A, 12. kolo
Partneri