Výkonný výbor

Výkonný výbor ObFZ Dunajská Streda
Tabuľka
predseda ObFZ Ing. BENOVIČ Arpád benovic@obfzds.sk 0905 296 649 Povoda
podpredseda FEKETE Vojtech feketevv@gmail.com 0915 747 312 Dunajská Streda
člen GRÓF Arpád agsport@agsport.sk 0903 720 666 Kostolné Kračany
člen Ing. TAKÁCS Tibor ing.takacs.tibor@gmail.com 0905 277 751 Padáň
člen GAÁL Tomáš gaal.tomas@gmail.com 0915 305 017 Ohrady
image
Pridané dňa 30.11.2016Viac
Pridané dňa 18.08.2016Viac
Zvolanie zasadnutia VV ObFZ Dunajská Streda
VV ObFZ Dunajská Streda bude 24.6.2016
Pridané dňa 22.06.2016Viac
Pridané dňa 17.05.2016Viac
Zväzové novinky