Rozhodnutia
DS-KR-2016/2017-0067Úradná správa
DS-KR-2016/2017-0065Úradná správa
DS-KR-2016/2017-0062Úradná správa
DS-KR-2016/2017-0059Úradná správa
DS-KR-2016/2017-0035Ospravedlnenia
DS-KR-2016/2017-0029Opatrenia v súlade so Zásadami činnosti
DS-KR-2016/2017-0026Ospravedlnenia