Zvolanie zasadnutia VV ObFZ Dunajská Streda

12.02.2018, Ľudovit Szerencsés

ObFZ Dunajská Streda týmto pozýva na zasadnutie VV ObFZ Dunajská Streda dňa 20.2.2018 (utorok)

členov VV, predsedov ŠTK, KR a DK, predsedu RK

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa predsedu ObFZ
  4. Vyhodnotenie HT 2018, plesu ObFZ
  5. Schválenie čerpania rozpočtu ObFZ za rok 2017
  6. Schválenie návrhu rozpočtu ObFZ na rok 2018
  7. Príprava licenčného seminára R a DZ
  8. Schválenie zmien v RS pre súťažný ročník 2017/2018  
  9. Rôzne
  10. Záver

Zasadnutie VV sa uskutoční v Kaviarni Deja Vu dňa 20.2.2018 (utorok) o 18.00 h

 

sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

 

 

image
Autor: obfzds
Zdroj: obfzds
Prečítané: 121x