Výzva na zaplatenie MZF za mesiac október 2018
28.11.2018, Ľudovit Szerencsés

Výzva na zaplatenie MZF za mesiac október 2018

28.11.2018, Ľudovit Szerencsés

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové  kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac október bola dňa  12.11.2018 /pondelok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite  uhradili do 28.11.2018 (streda), kluby ktoré si túto výzvu nesplnia  podľa požiadaviek, budú odstúpené na doriešenie DK ObFZ!!!

NEPLATIČI ObFZ:

Dynamo Blatná na Ostrove

FK Zlaté Klasy


Ľudovít Szerencsés, sekretár ObFZ Dunajská Streda

22.11.2018

Prečítané: 61x