12.01.2020, Ľudovit Szerencsés

Výzva k predkladaniu návrhu na predsedu KR ObFZ Dunajská Streda

12.01.2020, Ľudovit Szerencsés

  

V zmysle čl. 32 ods.2 písm e)  Stanov ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční voľba predsedu Komisie rozhodcov. Návrh na predsedu KR ObFZ môže podľa čl. 14 bod 1, písm. a) predložiť člen Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda.

Termín podávania návrhu je do 22.01.2020 do 23.59 hod. poštou na adresu Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda (Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda) alebo e-mailom na adresu obfzds@obfzds.sk. Súčasťou podaného návrhu musí byť príloha v zmysle čl. 17 ods. 1 Stanov ObFZ Dunajská Streda.


Dunajská Streda 10.1.2020

Ľudovít Szerencsés

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Prečítané: 188x