27.02.2020, Ľudovit Szerencsés

Uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 26.2.2020

27.02.2020, Ľudovit Szerencsés

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 02/2020 (26.2.2020) v DS


U15/2020-2

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U16/2020-2

VV ObFZ vzal na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U17/2020-2

VV ObFZ vzal na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U18/2020-2

VV ObFZ schválil za predsedu Komisie rozhodcov Attilu Szigetiho

T: splnené (za jednohlasne)

U19/2020-2

VV ObFZ schválil za člena Komisie rozhodcov Ľudovíta Horváth, členov Komisie mládeže/TMK Zsolta Gyoriho, Ladislava Tomačeka a Jozefa Vinczeho.

T: splnené (za jednohlasne)


Zapísal:

Ľudovít Szerencsés

sekretár ObFZ Dunajská Streda


Prečítané: 180x