Úradná správa ŠTK č. 24/2016-2017

27.02.2017, Ľudovit Szerencsés

ŠTK upozorňuje FO, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť aj sociálnym priestorom na svojich štadiónoch (čistota v kabínach pre družstvá a delegované osoby, WC v priestoroch štadióna ako aj verejné pre divákov a pod.)

ŠTK žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne  iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

Csepi Daniel ukončil svoju činnosť v ŠTK ObFZ Dunajská Streda. ŠTK ďakuje za doteraz odvedenú prácu v komisií a praje mu veľa úspechov v ďalšom živote.

ŠTK upozorňuje FO, že musia urobiť všetko preto, aby sa MZ odohrali v daných termínoch (Ak sa stretnutie neodohrá z dôvodov v čl.70 SP kluby sú povinné dohodnúť sa na novom termíne odohratia stretnutia, ktoré musí byť odohraté najneskôr do 14 dní a túto dohodu oznámiť riadiacemu orgánu súťaže. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia určí riadiaci orgán súťaže.).

Striedavý štart hráčov bude upresnený na pracovnej porade dňa 02. marca 2017.

 

VI. LIGA OBFZ DS

  1. Opätovne vyzýva FK Dynamo Blatná na Ostrove aby okamžite zaregistroval svoje športové zariadenie do ISSF (Registračný formulár – registrácia športového zariadenia) a zaslal na registráciu na ZsFZ.
  2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 16. kola MFK Malé Dvorníky – TJ Družstevník Okoč-Sokolec dňa 4. marca 2017 (sobota) o 14:30 na ihrisku Malé Dvorníky
  3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 18. kola MFK Malé Dvorníky – TJ Dynamo Blatná na Ostrove dňa 18. marca 2017 (sobota) o 15:00 na ihrisku Malé Dvorníky

VII. LIGA OBFZ DS

  1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 20. kola OFK Trhová Hradská – TJ Družstevník Vrakúň dňa 2. apríla 2017 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Trhová Hradská.
  2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 20. kola OFK Trhová Hradská – TJ Družstevník Veľká Paka dňa 30. apríla 2017 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Trhová Hradská.
  3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 20. kola OFK Trhová Hradská – TJ FO Pataš dňa 28. mája 2017 (nedeľa) o 17:00 na ihrisku Trhová Hradská

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok dňa 2. 03. 2017 o 10.00 h.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Prečítané: 38x