09.12.2016, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa OdvK č. 2/2016-2017

09.12.2016, Ľudovit Szerencsés
Aktuálna správa Odvolacej komisie

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí  dňa 5.12.2016 prerokovala odvolanie PSE Horná Potôň voči rozhodnutiu DK ObFZ Dunajská Streda – U187 a U188.

Odvolacia komisia ObFZ Dunajská Streda podľa čl. 55/9/2 Stanov ObFZ Dunajská Streda odvolanie vo veci

zamieta.

Odôvodnenie : Odvolacia komisia ObFZ Dunajská Streda potvrdzuje rozhodnutie DK ObFZ Dunajská Streda, rozhodnutie je odôvodnené správne a v súlade s futbalovými normami.

 

                                            Mgr. Peter ČOMOR

                                                                                               predseda odvolacej komisie 

 

image
Prečítané: 38x