18.09.1919, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 9-2019/2020 zo dňa 18.9.2019

18.09.1919, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje FK, že organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť prístup k internetu, počítač, ISSF a tlačiareň!

ŠTK upozorňuje FK, že keď žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!

VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola TJ Palas Jahodná – FC Štvrtok na Ostrove dňa 22. septembra 2019 (nedeľa) o 15:30 na ihrisku Jahodná. (DS-STK-2019/2020-0064)

2. ŠTK vyzýva FK Zlaté Klasy, aby nahlásil miesto odohratia stretnutia 10. kola FK Zlaté Klasy – TJ Palas Jahodná na ŠTK ObFZ DS do 30. 09. 2019. (DS-STK-2019/2020-0067)

VII. LIGA OBFZ DS

3. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola OFC SAP–ŇÁRAD „B“ – TJ Kútniky dňa 21. septembra 2019 (sobota) o 14:00 na ihrisku Ňárad. (DS-STK-2019/2020-0065)

4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 9. kola OFK Padáň – OFC Kráľovičove Kračany dňa 05. októbra 2019 (sobota) o 14:30 na ihrisku Padáň. (DS-STK-2019/2020-0066)

5. ŠK Čakany – TJ Družstevník Mierovo

ŠTK kontumuje stretnutie 6. kola ŠK Čakany – TJ Družstevník Mierovo podľa čl. 82 ods. 1 písm. d) SP SFZ a podľa čl. 11 ods. 4. SP SFZ obom družstvám sa priznáva pasívne skóre 0:3 bez priznania bodov. ŠTK odstupuje ŠK Čakany a TJ Družstevník Mierovo na doriešenie DK. (DS-STK-2019/2020-0068)

III. LIGA U13 OBFZ DS

6. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 4. kola OFC Kráľovičove Kračany – Malodvornícky FK Malé Dvorníky dňa 21. septembra 2019 (sobota) o 10:00 na ihrisku Kráľovičove Kračany. (DS-STK-2019/2020-0069)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 25. 09. 2019. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Poverený predseda ŠTK

Richard Földes


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 18.09.2019:

U46 Sóky Kristián (1292551) PSE Horná Potôň, DS: 2 s.s. podľa 71/1,3ab 45/1,2a DP.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U47 Horváth Peter (1203493) FC Štvrtok n/O – 1 týždeň podmienečne od 18.09.2019 do 17.12.2019.

U48 Fajner Imrich (1200137) SC Veľké Dvorníky – zamietnuté.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 18.09.2019:

U49 Világi András (1212008) TJ Družstevník Holice n/O,

U50 Košík Marek (1202363) TJ Družstevník Mierovo,

U51 Takács Ladislav (1302106) TJ Družstevník Padáň.


Disciplinárne opatrenia:

U52 ŠK Čakany – pokuta 300,- €, zvýšenie počtu usporiadateľov na 10 do konca súťažného ročníka 2019/20, podľa 71/1,3abg, 9/1c, 64/1a,4 DP.

U53 TJ Družstevník Mierovo – pokuta 300,- €, divák Sáha Gusztáv zákaz vstupu na všetky štadióny počas súťažných stretnutí organizované ObFZ DS na 9 mesiacov nepodmienečne, podľa 71/1,3abg, 9/1c,2d, 20/1,2,3, 64/1ab,4 DP


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 25.09.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 7. kolo.

Ospravedlnenia:

21.9. – Cs. Kosár, T. Ürögi, M. Nagy,

22.9. – T. Szalánczi, M. Hodosi, M. Nagy.

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami. 

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 25.09. 2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Trénersko-metodická komisia

  

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Nitra, v termíne 12.10. – 7.12.2019 v Nitre organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerkám, že v termíne október 2019 – apríl 2020 v Bratislave, Trnave a v Košiciach SFZ organizuje Školenie tréneriek UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 18.9.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 27.9.2019 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22.9.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.

Prečítané: 364x