12.04.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 29/2017/2018 zo dňa 11.4.2018

12.04.2018, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

AG SPORT LIGA / VI. LIGA ObFZ DS:

1. ŠTK berie nariaďuje odohrať MZ 21. kola DSC Orechová Potôň – Palas Jahodná dňa 14. apríla 2018 (sobota) o 14:00 na ihrisku Orechová Potôň. (DS-STK-2017/2018-0095)

 

VII. LIGA ObFZ DS:

2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 20. kola Družstevník Čilizská Radvaň – Družstevník Mierovo dňa 22. apríla 2018 (nedeľa) o 16:00 na ihrisku Čilizská Radvaň. (DS-STK-2017/2018-0096)

3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 21. kola Družstevník Mierovo – ŠK Trstená na Ostrove dňa 28. apríla 2018 (sobota) o 10:30 na ihrisku Mierovo. (DS-STK-2017/2018-0097)

4. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK Trnávka odohrať MZ 21. kola FK Trnávka – FO Pataš v žiadanom termíne. ŠTK nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2017/2018-0098)

5. ŠTK upozorňuje ŠK Trstená na Ostrove na dodržanie čl. A/6/d RS ObFZ Dunajská Streda. (DS-STK-2017/2018-0099)

 

IV. LIGA MŽ U13 ObFZ DS:

6. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 11. kola ŠK FC Vydrany – MFK Malé Dvorníky dňa 19. apríla 2018 (štvrtok) o 16:00 na ihrisku Vydrany. (DS-STK-2017/2018-0100)

7. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 12. kola Dynamo Blatná na Ostrove – SC Čenkovce dňa 14. apríla 2018 (sobota) o 09:00 na ihrisku Blatná na Ostrove. (DS-STK-2017/2018-0101)

8. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 12. kola Družstevník Vrakúň – FC Vydrany dňa 14. apríla 2018 (sobota) o 14:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2017/2018-0102)

 

Oznamy:

9. Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

 1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
 2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
 3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
 4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

 

10. ŠTK vyzýva všetkých činovníkov FK, aby zasielali pripomienky (podnety, návrhy) do RS ObFZ na súťažný ročník 2018/19 na e-mailové adresy zväzu (obfzds@obfzds.sk, obfzds@futbalnet.sk, obfzds@hotmail.com, obfzds@obfzds.com)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu dňa 18. 04. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

 

Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U197 Horváth Csaba (1134726) FC ŠTK 1914 Šamorín B , DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 48/1b,2a DP, od 11.04.2018.

U198  Kocsis Lehel (1219686) TJ Družstevník  Michal na Ostrove , DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 s.s. nepodmienečne, podľa čl. 71/1,2a,b, 48/1b,2a DP, od 11.04.2018.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 11.04.2018:

U199 Kohút Radko (1248041) DSC Orechová Potôň

U200 Lukovics Tamás (1253046) TJ Družstevník Okoč-Sokolec

U201 Tomanovič Ladislav (1158697) ŠK Čakany

U202 Laboda Imrich (1162152) OFK Trhová Hradská

U203 Németh János (1297576) TJ FO Pataš

U204 Máté Rublík (1292519) ŠK Rohovce U19

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U205 Takács Dávid (1265005) OFK Padáň, 1 s.s. od 11.04.2018 do 30.08.2018

 

Pokuty:

U206 FC ŠTK 1914 Šamorín „B“ – pokuta 20,- € za U197, podľa 71/1,2a,b, 48/4 DP

U207 Družstevník Horný Bar – pokuta 50,- € a 2x ÚD podľa 57/1a,2 DP

 

Oznamy:

U208 DK žiada TJ Kútniky  o vydokladovanie spôsobenej škody na dverách šatne hostí hráčmi NAFC Veľké Blahovo pred a po MZ  U13  TJ Kútniky - NAFC Veľké Blahovo konaného dňa 7.4.2018 do  18.04.2018 do 12.00.

Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

 1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
 2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
 3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
 4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

 

DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK v termíne do utorka 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 18.04.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

KR vydelegovala 22. kolo a vykonala zmeny na 21. kolo.

Ospravedlnení R:

14.04.2018 – Cs. Kosár

15.04.2018 – M. Szerencsés

KR obdržala pochvalu od ŠK Čakany na rozhodcov L. Szőke, V. Bruczlík, V. Bajnóczy za zápas 20. kola AG Šport Ligy ObFZ DS ŠK Čakany – FK Baka.

KR po preskúmaní videonahrávky zo stretnutia VII. Liga ObFZ DS FC ŠTK 1914 Šamorín  – OFK Rapid Ohrady odohrané dňa 8.4.2018 a na základe vyjadrenia R a DZ sťažnosť klubu FC ŠTK 1914 Šamorín považuje za neopodstatnené.

KR po preskúmaní videonahrávky zo stretnutia VI. AG Liga ObFZ DS TJ Palas Jahodná – TJ Družstevník Vrakúň odohrané dňa 7.4.2018 a na základe správy DZ sťažnosť klubu TJ Družstevník Vrakúň považuje za neopodstatnené.

KR vyhovuje žiadosti TJ Družstevník Holice na Ostrove a deleguje troch rozhodcov na majstrovské stretnutie VI. liga U19 ObFZ DS – nadstavba o titul – N2. kolo TJ Družstevník Holice na Ostrove – TJ Palas Jahodná.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na predzápasovú kontrolu RP.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

Na základe uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 4. septembra 2009 v súvislosti s bojom proti prejavom negatívneho správania (prejavom násilia, vulgarizmov, intolerancie, rasovej neznášanlivosti, používania pyrotechniky ...) dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov ObFZ na rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie týchto pokynov:

 1. V prípade výskytu HNS divákov sa R kontaktuje s HU, prostredníctvom ktorého (hlásateľa) upozorní divákov na vhodné správanie;
 2. Ak sa HNS divákov opakuje, R preruší stretnutie (mužstvá zostávajú na HP). Kontaktuje sa s HU a upozorní ho, že v prípade opakovania HNS môže stretnutie predčasne ukončiť;
 3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov R stretnutie preruší a informuje o tom kapitánov (rozhodcovia a mužstvá odídu do kabín);
 4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 18.04.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

 

image
Prečítané: 289x