Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 23-2018/2019 zo dňa 21.2.2019
21.02.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 23-2018/2019 zo dňa 21.2.2019

21.02.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

1. Oznamuje, že v dobe od 25.2.2019 do 27.2.2019 (po-st) neúraduje.

2. !!! UPOZORNENIE PRE FUTBALOVÉ KLUBY !!!

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Atraktivita pre futbalové kluby spočíva predovšetkým v dvoch oblastiach:

- údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry /od 10.000 do 20.000,-€/,
- nákup športovej výbavy /od 3.000 do 6.000,-€/

Termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2019.

Neváhajte a zveľaďte svoje štadióny, či športovú výbavu !!!

Viac na : sport.vlada.gov.sk

Podpora rozvoja športu 2019| Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Športovo-technická komisia

  

1. ŠTK ObFZ DS žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK ObFZ DS a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

2. ŠTK na základe uznesenia VV ObFZ U9/2019-1 ukladá FK povinnosť zaslania vlastných stanov a kópiu zápisníc z poslednej členskej schôdze na sekretariát ObFZ Dunajská Streda do 31.3.2019

3. ŠTK ObFZ DS oznamuje, že vyžrebovanie jarnej časti súťažnej sezóny 2018/2019 na soboty a nedele je zverejnené na Futbalnete od 15.2.2019

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 6.3.2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Komisia rozhodcov

  

KR oznamuje, že zimný preškolovací seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 2.3.2019 (sobota) od 08.00 h a 9.3.2019 (sobota) od 07.30 – 12.00 h v budove Obchodno-informačného centra v Dunajskej Strede. Účasť je povinná !!! Súčasťou seminára bude aj písomný resp. videotest z PF. Je potrebné doniesť písacie potreby. Program seminárov, prednášok bude upresnený na začiatku seminára dňa 2.3.2019.  

Trénersko-metodická komisia

  

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ZsFZ, v termíne 23.2. – 27.7.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.2.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 24.3. – 1.6.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Prečítané: 391x