06.02.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 22-2019/2020 zo dňa 6.2.2020

06.02.2020, Ľudovit Szerencsés

Matrika

  

Matrika upozorňuje FK, že zimné registračné obdobie s obmedzením a zo zahraničia je od 1.1. do 31.3.

Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 odseku 2 písm. b) a d) RAPP je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu hráč automaticky je preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.


Športovo-technická komisia

  

VII. LIGA OBFZ DS:

SKUPINA SEVER

1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda berie na vedomie odhlásenie zo súťaže Futbalový club Rómov Zlaté Klasy a odstupuje ho na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda s návrhom pokuty 1500,-€ podľa čl. 3 ods. f) RS ObFZ Dunajská Streda. Doterajšie výsledky Futbalový club Rómov Zlaté Klasy sa anulujú a súperi družstva Futbalový club Rómov Zlaté Klasy budú mať voľno. (DS-STK-2019/2020-0112)


OZNAMY:

2. FC Čilizská Radvaň

ŠTK ObFZ Dunajská Streda berie na vedomie zmenu bežného účtu.

IBAN: SK41 1100 0000 0029 4007 6944. (DS-STK-2019/2020-0113) 


3. PSE Horná Potôň

ŠTK ObFZ Dunajská Streda berie na vedomie zmenu štatutárneho orgánu (predsedu).

Štatutárny orgán (predseda): Alexander Straka, Záhradnícka 83, 930 36 Horná Potôň.

ŠTK ObFZ Dunajská Streda vyzýva predsedu, aby doplnil kontakt na seba (mobil a e-mail). (DS-STK-2019/2020-0114) 


4. Družstevník Okoč-Sokolec

ŠTK ObFZ Dunajská Streda berie na vedomie zmenu štatutárneho organu (predsedu). Štatutárny orgán (predseda): Gergely KOVÁCS, tel. číslo 0948 684 030, e-mail info@gkstudio.sk 


5. ŠTK ObFZ Dunajská Streda zvoláva pracovné stretnutie so štatutárnymi orgánmi všetkých FK, ktorí sú členmi ObFZ Dunajská Streda na deň 06. marca 2020 (piatok) o 18:00. Pracovné stretnutie sa uskutoční v Obchodno – informačnom centre (Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda.

Účasť všetkých klubov je povinná! Neúčasť na pracovnom stretnutí je disciplinárnym previneným podľa čl. C, ods. 1 RS ObFZ Dunajská Streda a čl. 64, ods. 1, písm. b) DP SFZ.


6. ŠTK ObFZ Dunajská Streda žiada funkcionárov FK, aby do 09. februára 2020 (nedeľa) zaslali požiadavky na výnimky z hracích časov a hracích dni pre jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020 cez elektronickú podateľňu na ŠTK ObFZ Dunajská Streda.


7. ŠTK ObFZ Dunajská Streda žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK ObFZ Dunajská Streda a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.


TERMÍNY ZIMNÝCH HALOVÝCH TURNAJOV OBFZ DUNAJSKÁ STREDA V ROKU 2020:

ŠTK ObFZ Dunajská Streda na základe uznesenia Výkonného výboru ObFZ Dunajská Streda zvýšil počet účastníkov zimných halových turnajov ObFZ Dunajská Streda na 8.

STARŠÍ ŽIACI U15: 09. februára 2020 (nedeľa) od 8:30

Účastníci podľa záväzných oznámení sú nasledovné FK (8):

Malodvornícky FK Malé Dvorníky, OFK Trhová Hradská, TJ ŠM Janíky, DSC Orechová Potôň, TJ Družstevník Holice na Ostrove, TJ Dolný Štál, ŠK Rohovce a TJ Družstevník Vrakúň

MLADŠÍ ŽIACI U13: 15. februára 2019 (sobota) od 8:30

Účastníci podľa záväzných oznámení sú nasledovné FK (8):

TJ Družstevník Holice na Ostrove, TJ Lehnice, OFK Rapid Ohrady, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ PALAS Jahodná, TJ SC Potônske Lúky, OFK Padáň a TJ ŠM Janíky

PRÍPRAVKY U11: 16. februára 2020 (nedeľa) od 8:30

Účastníci podľa záväzných oznámení sú nasledovné FK (8):

DSC Orechová Potôň, TJ Družstevník Holice na Ostrove, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ Lehnice, TJ Družstevník Topoľníky, SC Čenkovce, FC Štvrtok na Ostrove a ŠK 1923 Gabčíkovo

PRÍPRAVKY U9: 01. marca 2020 (nedeľa) od 12:30

Účastníci podľa záväzných oznámení sú nasledovné FK (6):

DSC Orechová Potôň, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ Družstevník Topoľníky, 1. FC Roma Zlaté Klasy „A“, TJ Družstevník Vrakúň a TJ Družstevník Holice na Ostrove

PROPOZÍCIE SÚ ZVEREJNENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBFZ DUNAJSKÁ STREDA.

VŠETKY HALOVÉ TURNAJE SA USKUTOČNIA V MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALE V DUNAJSKEJ STREDE.


ŠTK OBFZ DUNAJSKÁ STREDA UPOZORŇUJE NA DÔLEŽITÉ ZMENY V PROPOZÍCIACH U15, U13, U11 a U9:

V nominácii musí byť uvedených min. 9 hráčov (8 hráčov + 1 brankár) + 3 členovia realizačného tímu. (Ak mužstvo pricestuje s menším počtom hráčov - na turnaj nebude pripustený !!!)

Hrací čas je 1 x 10 minút (hrubého času) okrem U15 (1x18 min)

Družstvá sú povinné striedať minimálne dve štvorky v pravidelných intervaloch (5 min na štvoricu)!,

Na konci turnaja výsledky sa anulujú, poradie sa nevyhodnocuje (okrem U15),

Každé družstvo obdrží pohár a diplom za účast (okrem U15)!,

Každé družstvo je povinné zaplatiť kauciu vo výške 100 €, ktorá sa vracia po skončení turnaja (rieši sa cez mesačnú zbernú faktúru).

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Richard Földes

predseda Športovo – technickej komisie ObFZ DS


Komisia rozhodcov

  

KR oznamuje R a DZ, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 28.2.2020 (piatok) od 18.00 h v Obchodno-informačnom centre v Dunajskej Strede. Súčasťou seminára budú aj písomné a videotesty. KR žiada R a DZ o dôslednú prípravu na seminár!!!


Prečítané: 238x