15.02.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 22-2018/2019 zo dňa 14.2.2019

15.02.2019, Ľudovit Szerencsés
image

Sekretariát ObFZ

  

!!! UPOZORNENIE PRE FUTBALOVÉ KLUBY !!!

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Atraktivita pre futbalové kluby spočíva predovšetkým v dvoch oblastiach:

- údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry /od 10.000 do 20.000,-€/,
- nákup športovej výbavy /od 3.000 do 6.000,-€/

Termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2019.

Neváhajte a zveľaďte svoje štadióny, či športovú výbavu !!!

Viac na : sport.vlada.gov.sk

Podpora rozvoja športu 2019| Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Športovo-technická komisia

  

1. ŠTK ObFZ DS žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK ObFZ DS a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

2. ŠTK na základe uznesenia VV ObFZ U9/2019-1 ukladá FK povinnosť zaslania vlastných stanov a kópiu zápisníc z poslednej členskej schôdze na sekretariát ObFZ Dunajská Streda do 31.3.2019

3. ŠTK ObFZ DS oznamuje, že vyžrebovanie jarnej časti súťažnej sezóny 2018/2019 na soboty a nedele bude zverejnené na Futbalnete od 15.2.2019

4. Družstevník Vrakúň – zmena čísla účtu klubu – IBAN SK7709000000000021873572

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 6.3.2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Trénersko-metodická komisia

  

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK ZsFZ, v termíne 23.2. – 27.7.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.2.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 24.3. – 1.6.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 22.2.2019 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 18.2.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Prečítané: 183x