Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 20-2018/2019 zo dňa 17.1.2019
17.01.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 20-2018/2019 zo dňa 17.1.2019

17.01.2019, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

  

1. ŠTK na základe podania prihlášok a z dôvodu účasti Výberu ObFZ Dunajská Streda U19 na halovom turnaji o Pohár predsedu ZsFZ dňa 3.2.2019 upravila termíny a družstvá účastníkov jednotlivých turnajov nasledovne:

Dospelí: 03.02.2019 nedeľa

Účastníci: TJ Družstevník Okoč–Sokolec, TJ Družstevník Michal N/O, TJ Palas Jahodná, TJ Družstevník Horný Bar, OFK Rapid Ohrady

U-19: 27.01.2019 nedeľa

Účastníci: TJ Družstevník Topoľníky, TJ Palas Jahodná, TJ Družstevník Dolný Štál, ŠK Rohovce, SC Veľké Dvorníky 

U-15: 10.02.2019 nedeľa

Účastníci: Družstevník Holice N/O, TJ Družstevník Okoč-Sokolec, OFK Trhová Hradská, TJ Palas Jahodná, DSC Orechová Potôň 

U-13: 16.02.2019 sobota

Účastníci: ŠM Janíky, Družstevník Holice N/O, TJ Družstevník Topoľníky, TJ Kútniky, TJ Družstevník Dolný Štál

U-11: 17.02.2019 nedeľa

Účastníci: ŠM Janíky, Družstevník Holice N/O, TJ Družstevník Topoľníky, SC Čenkovce, MFK Malé Dvorníky 

Propozície jednotlivých turnajov a súpisky družstiev budú dostupné na webovej stránke ObFZ Dunajská Streda od 10.1.2019 .


2. ŠTK ObFZ DS žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili na ŠTK ObFZ DS a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.


3. ŠTK ObFZ DS žiada funkcionárov futbalových klubov, aby do 3. februára 2019 zaslali požiadavky na výnimky z hracích časov a hracích dní pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019 cez elektronickú podateľňu na ŠTK ObFZ DS.


4. ŠK FC Vydrany – od 28.12.2018 novým štatutárnym orgánom, predsedom klubu je Aladár KARDOS ml, bytom Vydrany, tel. 0919032869, email iphone5s8996@gmail.com (DS-STK-2018/2019-0090)


5. TJ Družstevník Čilizská Radvaň – zmena čísla účtu – nový IBAN SK0702000000003810863653 (DS-STK-2018/2019-0091)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 6.2.2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Matrika

  

Matrika ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK na čl. 19 RaPP

(ods. 2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

c/ od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).

d/ od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením a zo zahraničia).

(ods. 8) Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa odseku 2 písm.b) a d) je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

image
Prečítané: 381x