01.08.1919, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 2-2019/2020 zo dňa 31.7.2019

01.08.1919, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy) je dostupná elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020 aj s prílohami. 

Oznamuje, že na webovom sídle ZsFZ (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/z/ZsFZ/2019/07/19cf59ff-efab-41fa-aa4f-c9b931777b4d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ZSFZ pre súťažný ročník 2019/2020

Oznamuje, že na webovom sídle ObFZ Dunajská Streda (https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-dunajska-streda/2019/07/6c34a86a-1734-462d-8732-640a2de3e04d.pdf) je dostupná elektronická verzia Rozpisu súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2019/2020.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

sekretár

Ľudovít Szerencsés


Športovo-technická komisia

  

ŠTK oznamuje FK, že jesenné rozlosovanie majstrovských futbalových zápasov na soboty a nedele je zverejnené na Futbalnete.

ŠTK upozorňuje FK, že Dohody o spoločnom družstve je klub povinný predložiť do 15 dní pred začiatkom súťaže. 


VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA

  1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 3. TJ Palas Jahodná – TJ Družstevník Vrakúň dňa 24. augusta 2019 (sobota) o 17:00 na ihrisku Jahodná. (DS-STK-2019/2020-0007)
  2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. TJ  Družstevník Vrakúň – TJ Družstevník Okoč - Sokolec dňa 31. augusta 2019 (sobota) o 16:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2019/2020-0009)


VII LIGA OBFZ DS
Skupina SEVER

3.  ŠTK nariaďuje odohrať MZ 4. kola ŠK Čakany – ŠK Rohovce dňa 1. septembra 2019 (nedeľa) o 16.00 h na ihrisku Čakany. (DS-STK-2019/2020-0005)


VI. LIGA U19 OBFZ DS

4.  ŠTK nariaďuje odohrať MZ 2. kola ŠK Rohovce – Malodvornícky FK Malé Dvorníky dňa 18. augusta 2019 (nedeľa) o 14:30 na ihrisku Rohovce. (DS-STK-2019/2020-0008)

5.  ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi FK Blahová, Bellova Ves – TJ Lehnice. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje FK Blahová, Bellova Ves. (DS-STK-2019/2020-0016)


IV. LIGA U15 OBFZ DS

6.  ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ  medzi FK Baka – Sport Klub CSALLÓKÖZNÁDASD–ŠK Trstená na/O . Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje FK Baka. (DS-STK-2019/2020-0010)

7.  ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi OFK Trhová Hradská – TJ Družstevník Topoľníky. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje OFK Trhová Hradská. (DS-STK-2019/2020-0012)

8.  ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi Družstevník Vrakúň – TJ Kostolné Kračany. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje Družstevník Vrakúň. (DS-STK-2019/2020-0014)

VI. LIGA U13 OBFZ DS

9.  ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi Sport Klub CSALLÓKÖZNÁDASD–ŠK Trstená na/O – FK Baka. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje Sport Klub CSALLÓKÖZNÁDASD – ŠK Trstená na/O. (DS-STK-2019/2020-0011)

10.  ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi OFK Padáň – TJ      Družstevník Dolný Štál. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje OFK Padáň. (DS-STK-2019/2020-0013)

11.  ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi OFC Kráľovičove Kračany – Družstevník Vrakúň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo  voči tretím osobám vystupuje OFC Kráľovičove Kračany. (DS-STK-2019/2020-0015)


III. LIGA U11 OBFZ DS

12.  ŠTK nariaďuje odohrať MZ 1. kola 1. FC      Roma Zlaté Klasy – ŠK 1923 Gabčíkovo dňa 10. augusta 2019 (sobota)  o 10:00 na ihrisku Zlaté Klasy. (DS-STK-2019/2020-0006)


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Pavel Horváth

Predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ObFZDS (obfzds@obfzds.sk) alebo formou Podania na komisiu (DK ObFZ). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 50 €, Dorast: 25 €. DK upozorňuje kluby, hráčov aj funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2018/2019, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2019/2020. 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR oznamuje, že letný preškolovací seminár R a DZ sa uskutoční dňa 2.8.2019 (piatok) o 18.00 h v budove Obchodno-informačného centra v Dunajskej Strede. Účasť je povinná !!! 

KR žiada rozhodcov, aby dôkladne preštudovali RS 2019/2020 a nové platné pravidlá futbalu.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Pavol Ábrahám

Predseda KR

Prečítané: 314x