02.01.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 19-2019/2020 zo dňa 2.1.2020

02.01.2020, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát/Matrika

  

Matrika upozorňuje FK, že zimné registračné obdobie s obmedzením a zo zahraničia je od 1.1. do 31.3.

Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 odseku 2 písm. b) a d) RAPP je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu hráč automaticky je preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

Matrika

Ľudovít Szerencsés


Športovo-technická komisia

  

1. Upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové   kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac november 2019 bola dňa   11.12.2019 (streda) a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite   uhradili, kluby ktoré si túto výzvu nesplnia   podľa požiadavky, budú odstúpené na doriešenie DK ObFZ DS!!!

NEPLATIČI ObFZ DS:

Futbalový club rómov Zlaté Klasy

Družstevník Okoč-Sokolec


2. TERMÍNY ZIMNÝCH HALOVÝCH TURNAJOV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA V ROKU 2020:


DOSPELÍ: 26. januára 2020 (nedeľa) od 9:00

Právo účasti majú nasledovné FK:

VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA: TJ PALAS Jahodná, OFC SAP – ŇÁRAD, FC Štvrtok na Ostrove, TJ Družstevník Michal na Ostrove

VII. LIGA OBFZ DS: OFK Rapid Ohrady (podľa počtu bodov)


DORAST U19: ZRUŠENÝ Z TECHNICKÝCH PRÍČIN


STARŠÍ ŽIACI U15: 09. februára 2020 (nedeľa) od 9:00

Právo účasti majú nasledovné FK:

Malodvornícky FK Malé Dvorníky, OFK Trhová Hradská, TJ ŠM Janíky, DSC Orechová Potôň a TJ Družstevník Holice na Ostrove


MLADŠÍ ŽIACI U13: 15. februára 2019 (sobota) od 9:00

Právo účasti majú nasledovné FK:

FK Holice, TJ Lehnice, OFK Rapid Ohrady, Malodvornícky FK Malé Dvorníky a TJ PALAS Jahodná (podľa počtu bodov)


PRÍPRAVKY U11: 16. februára 2020 (nedeľa) od 9:00

Právo účasti majú nasledovné FK:

DSC Orechová Potôň, FK Holice, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ Lehnice a TJ Družstevník Topoľníky


PRÍPRAVKY U9: 01. marca 2020 (nedeľa) od 14:00

Právo účasti majú nasledovné FK:

FK DAC 1904 Dunajská Streda, DSC Orechová Potôň, Malodvornícky FK Malé Dvorníky, TJ Družstevník Topoľníky a 1. FC Roma Zlaté Klasy „A“


ZÁVӒZNÉ OZNÁMENIE O ÚČASTI JE POTREBNÉ PODAŤ CEZ ISSF, CEZ KOLÓNKU „ELEKTRONICKÁ PODATEĽŇA – PODANIE NA KOMISIU ŠTK“ DO 15. 01. 2020 (STREDA) DO 24:00 !!!

PROPOZÍCIE BUDÚ ZVEREJNENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBFZ DUNAJSKÁ STREDA.

VŠETKY HALOVÉ TURNAJE SA USKUTOČNIA V MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALE V DUNAJSKEJ STREDE.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Richard Földes

člen Výkonného výboru ObFZ DS, garant Športovo – technickej komisie ObFZ DS


Prečítané: 244x