19.11.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 18-2019/2020 zo dňa 20.11.2019

19.11.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Sekretariát vyzýva FK, ktoré majú v ISSF neplatné údaje o štatutárnom orgáne, aby nesúlad obratom odstránili (zaslaním kópie uznesenia o zmene štatutárneho zástupcu klubu na ŠTK ObFZ Dunajská Streda alebo na sekretariát) !!!

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

FK Trnávka !!!!!!!!!!!!!!!

· 0,00 / 628,10

· TJ Družstevník Baloň 

· 1 031,50 / 1 884,30

· FC Čilizská Radvaň 

· 584,65 / 628,10

· TJ Družstevník Dolný Štál 

· 1 882,65 / 1 884,30

· PSE Horná Potôň 

· 584,80 / 628,10

· TJ Družstevník Ižop 

· 584,60 / 628,10

· TJ Družstevník Michal na Ostrove 

· 626,25 / 628,10

· OFK Rapid Ohrady 

· 626,40 / 628,10

· TJ Družstevník Okoč - Sokolec 

· 2 461,15 / 2 512,40

· FK Veľká Paka 

· 626,94 / 628,10

· TJ Družstevník Vrakúň 

· 1 585,15 / 1 884,30

· TJ Dynamo Blatná na Ostrove 

· 627,50 / 628,10

· FK Baka 

· 625,60 / 628,10

· FK Zlaté Klasy 

· 1 120,00 / 1 256,20

· TJ PALAS Jahodná 

· 1 884,10 / 1 884,30

· OFC SAP - ŇÁRAD 

· 1 255,80 / 1 256,20

· SC Veľké Dvorníky 

· 626,69 / 628,10

· ŠK Rohovce 

· 1 255,75 / 1 256,20

· FC Štvrtok na Ostrove 

· 1 256,20 / 1 256,20

· TJ Kútniky 

· 628,10 / 628,10

· Sport Klub CSALLÓKÖZNÁDASD - ŠK Trstená na/O 

· 627,70 / 628,10

· TJ Družstevník Holice na Ostrove 

· 2 505,75 / 2 512,40

· TJ SC Potônske Lúky 

· 584,50 / 628,10

· DSC Orechová Potôň 


· 1 884,30 / 1 884,30

· OFK Trhová Hradská 

585,50 / 628,10

Športovo-technická komisia

  

Upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové   kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac október 2019 bola dňa   11.11.2019 (pondelok) a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite   uhradili, kluby ktoré si túto výzvu nesplnia   podľa požiadavky, budú odstúpené na doriešenie DK ObFZ DS!!!

NEPLATIČI ObFZ DS:

Dynamo Blatná na Ostrove  

Futbalový club rómov Zlaté Klasy

MFK Malé Dvorníky

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Richard Földes

Poverený predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 20.11.2019:

U148 Kósa Dávid (1182051) TJ Družstevník Vrakúň, DS: 1 s.s. podľa 71/1,3ab, 45/1,2a DP,

U149 Belucz Gábor (1158901) TJ Družstevník Baloň, DS: 5 s.s. podľa 71/1,3ab, 48/1c,2b DP,


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 20.11.2019:

U150 Nagy Tamás (1258089) FK Zlaté Klasy,

U151 Világi Tamás (1249404) FK Baka,


Pokuty:

U152 TJ Družstevník Baloň – pokuta 40,- € za U149, podľa 48/4 DP.


Oznamy:

DK opravuje U146 zo dňa 13.11.2019, správne U146 Rublík Máté (1292519) SK Rohovce.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Prečítané: 362x