13.11.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 17-2019/2020 zo dňa 13.11.2019

13.11.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Sekretariát vyzýva FK, ktoré majú v ISSF neplatné údaje o štatutárnom orgáne, aby nesúlad obratom odstránili (zaslaním kópie uznesenia o zmene štatutárneho zástupcu klubu na ŠTK ObFZ Dunajská Streda alebo na sekretariát) !!!

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

   FK Trnávka 

· 0,00 / 628,10

· TJ Družstevník Baloň 

· 1 031,50 / 1 884,30

· FC Čilizská Radvaň 

· 584,65 / 628,10

· TJ Družstevník Dolný Štál 

· 1 882,65 / 1 884,30

· PSE Horná Potôň 

· 584,80 / 628,10

· TJ Družstevník Ižop 

· 584,60 / 628,10

· TJ Družstevník Michal na Ostrove 

· 626,25 / 628,10

· OFK Rapid Ohrady 

· 626,40 / 628,10

· TJ Družstevník Okoč - Sokolec 

· 2 461,15 / 2 512,40

· FK Veľká Paka 

· 626,94 / 628,10

· TJ Družstevník Vrakúň 

· 1 585,15 / 1 884,30

· TJ Dynamo Blatná na Ostrove 

· 627,50 / 628,10

· FK Baka 

· 625,60 / 628,10

· FK Zlaté Klasy 

· 1 120,00 / 1 256,20

· TJ PALAS Jahodná 

· 1 884,10 / 1 884,30

· OFC SAP - ŇÁRAD 

· 1 255,80 / 1 256,20

· SC Veľké Dvorníky 

· 626,69 / 628,10

· ŠK Rohovce 

· 1 255,75 / 1 256,20

· FC Štvrtok na Ostrove 

· 1 256,20 / 1 256,20

· TJ Kútniky 

· 628,10 / 628,10

· Sport Klub CSALLÓKÖZNÁDASD - ŠK Trstená na/O 

· 627,70 / 628,10

· TJ Družstevník Holice na Ostrove 

· 2 505,75 / 2 512,40

· TJ SC Potônske Lúky 

· 584,50 / 628,10

· DSC Orechová Potôň 

· 1 884,30 / 1 884,30

· OFK Trhová Hradská 

585,50 / 628,10


Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje družstvá na dodržanie čl. B ods. 7 písm. g) RS ObFZ DS:

Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise je vo všetkých vekových kategóriach 7! 

Upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové   kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac október 2019 bola dňa   11.11.2019 (pondelok) a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite   uhradili, kluby ktoré si túto výzvu nesplnia   podľa požiadavky, budú odstúpené na doriešenie DK ObFZ DS!!!

NEPLATIČI ObFZ DS:

Dynamo Blatná na Ostrove  

Futbalový club rómov Zlaté Klasy

Družstevník Okoč-Sokolec

OFC Kráľovičove Kračany

SC Veľké Dvorníky

MFK Malé Dvorníky

OFK Padáň

FK Blahová, Bellová Ves


VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 15. kola OFC SAP-ŇÁRAD – FK Zlaté Klasy dňa 16. novembra 2019 (sobota) o 13:30 na ihrisku Sap.. (DS-STK-2019/2020-0108)


IV. LIGA U15 OBFZ DS

2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 15. kola TJ Družstevník Vrakúň – DSC Orechová Potôň dňa 17. novembra 2019 (nedeľa) o 10:00 na ihrisku Orechová Potôň. (DS-STK-2019/2020-0110)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 20.11.2019. 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Richard Földes

Poverený predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 13.11.2019:

U143 Vörös Roland (1089605) TJ Družstevník Dolný Štál, DS: 1 s.s. podľa 71/1,3ab, 46/1a,2 DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 13.11.2019:

U144 Vlk Rajmund (1302128) TJ Družstevník Dolný Štál,


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 13.11.2019:

U145 Nagy István (1391492) TJ Družstevník Ižop,

U146 Ambrus Albert (1291805) ŠK Rohovce,

U147 Takács Attila (1296563) TJ Dynamo Blatná n/O.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 20.11.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 15. kolo.

Ospravedlnenia:

16.11. – 17.11 (so-ne) – T. Illés, M. Köver.

KR žiada rozhodcov, aby dôsledne sledovali prípadné zmeny v delegovaní rozhodcov. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, najneskôr v piatok do 12:00 hod v ISSF. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie  oznámená R a DZ telefonicky.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 20.11.2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Prečítané: 291x