06.11.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 16-2019/2020 zo dňa 06.11.2019

06.11.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Sekretariát vyzýva na povinnosť FK (čl. 36 ods.2 Stanov ObFZ Dunajská Streda) aby do 8.11.2019 (piatok) do 23.59 h písomne oznámili (e-mail, sms) mená a kontaktné údaje svojich zástupcov na Volebnej konferencii ObFZ Dunajská Streda. V prípade, že FK nebude zastupovať štatutárny orgán je potrebné vyplniť poverenie pre danú osobu !


Sekretariát vyzýva FK, ktoré majú v ISSF neplatné údaje o štatutárnom orgáne, aby nesúlad obratom odstránili (zaslaním kópie uznesenia o zmene štatutárneho zástupcu klubu na ŠTK ObFZ Dunajská Streda alebo na sekretariát) !!!

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

 FK Trnávka 

0,00 / 628,10

TJ Družstevník Baloň 

1 031,50 / 1 884,30

FC Čilizská Radvaň 

584,65 / 628,10

TJ Družstevník Dolný Štál 

1 882,65 / 1 884,30

PSE Horná Potôň 

584,80 / 628,10

TJ Družstevník Ižop 

584,60 / 628,10

TJ Družstevník Michal na Ostrove 

0,00 / 628,10

OFK Rapid Ohrady 

0,00 / 628,10

TJ Družstevník Okoč - Sokolec 

2 461,15 / 2 512,40

FK Veľká Paka 

626,94 / 628,10

TJ Družstevník Vrakúň 

1 585,15 / 1 884,30

TJ Dynamo Blatná na Ostrove 

627,50 / 628,10

FK Baka 

625,60 / 628,10

FK Zlaté Klasy 

1 120,00 / 1 256,20

TJ PALAS Jahodná 

1 884,10 / 1 884,30

OFC SAP - ŇÁRAD 

1 255,80 / 1 256,20

SC Veľké Dvorníky 

626,69 / 628,10

ŠK Rohovce 

1 255,75 / 1 256,20

FC Štvrtok na Ostrove 

1 078,90 / 1 256,20

TJ Kútniky 

628,10 / 628,10

Sport Klub CSALLÓKÖZNÁDASD - ŠK Trstená na/O 

627,70 / 628,10

TJ Družstevník Holice na Ostrove 

2 505,75 / 2 512,40

TJ SC Potônske Lúky 

584,50 / 628,10

DSC Orechová Potôň 

1 884,30 / 1 884,30

OFK Trhová Hradská 

 585,50 / 628,10


Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje družstvá na dodržanie čl. B ods. 7 písm. g) RS ObFZ DS:

Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise je vo všetkých vekových kategóriach 7! 


VII. LIGA OBFZ DS
SKUPINA SEVER

1. ŠTK na základe oznámenia Futbalový club Rómov Zlaté Klasy kontumuje stretnutie 14. kola Futbalový club Rómov Zlaté Klasy – TJ Družstevník Mierovo podľa čl. 82., ods. 1., písm. b. SP SFZ a podľa čl. 11 ods. 2. SP SFZ priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Mierovo. ŠTK odstupuje Futbalový club Rómov Zlaté Klasy na doriešenie DK s návrhom pokuty 200,-€ podľa čl. E., ods. 1., písm. 1. RS OBFZ DS. (DS-STK-2019/2020-0107)

SKUPINA JUH

2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie OFK Rapid Ohrady – Telovýchovná jednota Družstevník Medveďov dňa 09. novembra 2019 (sobota) o 13:30 na ihrisku Ohrady. (DS-STK-2019/2020-0104)


VI. LIGA U19 OBFZ DS

3. ŠTK kontumuje stretnutie 13. kola TJ Družstevník Okoč-Sokolec – SC Veľké Dvorníky podľa čl. 82., ods. 1., písm. b. SP SFZ a podľa čl. 11., ods. 2. SP SFZ priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech SC Veľké Dvorníky. ŠTK odstupuje TJ Družstevník Okoč-Sokolec na doriešenie DK s návrhom pokuty 200,-€ podľa čl. čl. E., ods. 1., písm. 2.  RS OBFZ DS. ŠTK oznamuje TJ Družstevník Okoč-Sokolec, že podľa čl. E., ods. 2., písm. 16. RS OBFZ DS, náhrada súperovi – 100€ bude zaradené do mesačnej zbernej faktúry. (DS-STK-2019/2020-0103)


IV. LIGA U15 OBFZ DS

4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 15. kola TJ Družstevník Baloň – FK Baka dňa 16. novembra 2019 (sobota) o 10:00 na ihrisku Baloň. (DS-STK-2019/2020-0105)


IV. LIGA U13 OBFZ DS
SKUPINA A

5. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 12. kola FC Nový Život – TJ Družstevník Michal na Ostrove dňa 09. novembra 2019 (sobota) o 10:00 na ihrisku Nový Život. (DS-STK-2019/2020-0102)


III. LIGA U11 OBFZ DS

6. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 15. kola (kompletné kolo) dňa 01. mája 2020 (piatok) o 14:00. (DS-STK-2019/2020-0106)

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 13.11.2019. 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Richard Földes

Poverený predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 06.11.2019:

U128 Oláh Jozef (1296262) SC Veľké Dvorníky, DS: 2 s.s. podľa 71/1,3ab, 49/1a,2a DP.


Disciplinárne opatrenia:

U129 Horváth Roland (1149707) DSC Orechová Potôň B – zákaz výkonu športu na 2 s.s. nepodmienečne, podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a DP.


Nepodmienečne pozastavenie výkonu funkcie za udelenie ČK od 06.11.2019

U130 Šuchančok Marián (1155686) tréner – FC Štvrtok n/O, DS: 2 s.s. podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 06.11.2019:

U131 Nagy Alexander (1292429) DSC Orechová Potôň B,


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 06.11.2019:

U132 Zajovics László (1408936) TJ Družstevník Baloň,

U133 Ollári Gergely (1210266) TJ Družstevník Baloň,

U134 Vass Peter (1240820) FC Čilizská Radvaň,

U135 Hajzuk Gergely (1298460) FC Čilizská Radvaň.

U136 Pudmerický Jozef (1331037) FK Blahová Bellova Ves.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U137 Keszöcze Félix (1248914) FK Zlaté Klasy – 4 týždne podmienečne do 05.05.2020.


Pokuty:

U138 DSC Orechová Potôň B – 20,- € za U129, podľa 48/4 DP.

U139 FC Štvrtok n/O – 30,- € za U130, podľa 48/4 DP.

U140 FCR Zlaté Klasy – 50,- € podľa 64/1b,4 DP.

U141 FCR Zlaté Klasy – na návrh ŠTK 200,- € podľa E/2/1 RS ObFZ DS.

U142 TJ Družstevník Okoč-Sokolec – na návrh ŠTK 200,- € podľa E/2/2 RS ObFZ DS.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13.11.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 14. kolo.

Ospravedlnenia:

08.11. (pi) – B. Vígh, 

09.11. -10.11 (so-ne) – B. Vígh, T. Dohorák,

10.11. (ne) – T. Illés,

16.11. – 17.11 (so-ne) – T. Illés, M. Köver.

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami.

KR žiada rozhodcov, aby dôsledne sledovali prípadné zmeny v delegovaní rozhodcov. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, najneskôr v piatok do 12:00 hod v ISSF. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie  oznámená R a DZ telefonicky.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 13.11.2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Prečítané: 331x