30.10.1919, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 15-2019/2020 zo dňa 30.10.2019

30.10.1919, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Sekretariát vyzýva na povinnosť FK (čl. 36 ods.2 Stanov ObFZ Dunajská Streda) aby do 8.11.2019 (piatok) do 23.59 h písomne oznámili (e-mail, sms) mená a kontaktné údaje svojich zástupcov na Volebnej konferencii ObFZ Dunajská Streda. V prípade, že FK nebude zastupovať štatutárny orgán je potrebné vyplniť poverenie pre danú osobu !Sekretariát vyzýva FK, ktoré majú v ISSF neplatné údaje o štatutárnom orgáne, aby nesúlad obratom odstránili (zaslaním kópie uznesenia o zmene štatutárneho zástupcu klubu na ŠTK ObFZ Dunajská Streda alebo na sekretariát) !!!

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte


sekretár ObFZ 

Ľudovít Szerencsés


Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje družstvá na dodržanie čl. B ods. 7 písm. g) RS ObFZ DS:

Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise je vo všetkých vekových kategóriach 7! 


VII. LIGA OBFZ DS
SKUPINA SEVER

1. ŠTK kontumuje stretnutie 12. kola Futbalový club Rómov Zlaté Klasy – ŠK Rohovce podľa čl. 82 ods. 1. písm. d) SP SFZ a podľa čl. 11 ods. 3. SP SFZ priznáva 3 body a výsledok  2:5 v prospech ŠK Rohovce dosiahnutý na ihrisku necháva v platnosti. ŠTK odstupuje Futbalový club Rómov Zlaté Klasy na doriešenie DK. (DS-STK-2019/2020-0099)

 

2. ŠTK odstupuje Futbalový club Rómov Zlaté Klasy na doriešenie DK s návrhom pokuty 800,- € podľa čl. E ods. 2 písm. 7. RS OBFZ DS za porušenie čl. B ods. 1. písm. f. RS OBFZ DS. (DS-STK-2019/2020-0100)


IV. LIGA U13 OBFZ DS
SKUPINA A

3. ŠTK kontumuje stretnutie 9. kola Malodvornícky FK Malé Dvorníky – ŠK FC Vydrany podľa čl. 82 ods. 1. písm. b) SP SFZ a podľa čl. 11 ods. 2. SP SFZ priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0 v prospech Malodvornícky FK Malé Dvorníky. ŠTK odstupuje ŠK FC Vydrany na doriešenie DK s návrhom pokuty 200,-€ podľa čl. E ods. 2. písm. 2. RS OBFZ DS. ŠTK oznamuje ŠK FC Vydrany, že podľa čl. E ods. 2. písm. 16. OBFZ DS náhrada súperovi (100,-€) bude zaradená do mesačnej zbernej faktúry. (DS-STK-2019/2020-0098)


III. LIGA U11 OBFZ DS

4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 13. kola TJ Družstevník Okoč-Sokolec – OFC SAP-ŇÁRAD dňa 31. októbra 2019 (štvrtok) o 15:00 na ihrisku Okoč. (DS-STK-2019/2020-0095)

 

5. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 13. kola (kompletné kolo, okrem stretnutia TJ Družstevník Okoč-Sokolec – OFC SAP-ŇÁRAD) dňa 03. novembra 2019 (nedeľa) o 9:30. (DS-STK-2019/2020-0096)


III. LIGA U9 OBFZ DS

6. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 10. kola v opačnom poradí Malodvornícky FK Malé Dvorníky – TJ Družstevník Vrakúň dňa 30. októbra 2019 (streda) o 16:00 na ihrisku Malé Dvorníky a 24. kola TJ Družstevník Vrakúň – Malodvornícky FK Malé Dvorníky dňa 21. júna 2020 (streda) o 17:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2019/2020-0097)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 6.11.2019. 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.


Richard Földes

Poverený predseda ŠTK


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 30.10.2019:

U104 Farkas Vojtech (1147871) TJ Družstevník Mierovo, DS: 2 s.s. podľa 71/1,3ab, 45/2a DP.

U105 Zahari Sebastian (1395859) TJ Dynamo Blatná n/O U15, DS: 2 týždne podľa 71/1,3ab, 49/2a DP.


Nepodmienečne pozastavenie výkonu funkcie za udelenie ČK od 30.10.2019

U106 Gulázsi Attila (1010565) VM - OFC Kráľovičové Kračany, DS: 2 týždne podľa 71/1,3ab, 48/2b DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 30.10.2019:

U107 Tesárik Marek (1233865) DSC Orechová Potôň,

U108 Vida Dávid (1302125) FK Baka,

U109 Miklóš Gábor (1131367) OFC Sap-Ňárad B,

U110 Rigó Adrián (1192456) FCR Zlaté Klasy,

U111 Sárközi Marián (1302148) TJ Družstevník Dolný Štál U19,

U112 Gaál Kristóf (1330688) FK Malé Dvorníky U19,

U113 Horváth Roland (1395693) NAFC Veľké Blahovo U15,

U114 Bábics Denis (1394385) NAFC Veľké Blahovo U15.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 30.10.2019:

U115 Cserge Gábor (1219053) TJ Palas Jahodná,

U116 Marczell Tomáš (1151602) OFK Padáň,

U117 Baffi Bálint (1262132) OFK Padáň,

U118 Szegi József (1309973) SC Veľké Dvorníky U19.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U119 Pap Ádám (1306165) SC Veľké Dvorníky – zamietnuté.

U120 Pongrácz Balázs (1254141) Družstevník Holice n/O – 1 týždeň podmienečne od 30.10.2019 do 29.03.2020.

U121 Keszőcze Félix (1248914) FK Zlaté Klasy – zamietnuté, nespĺňa náležitosti


Pokuty:

U122 OFC Kráľovičové Kračany – 30,- € za U106, podľa 48/4 DP.

U123 ŠK FC Vydrany – na návrh ŠTK 200,- € podľa E/2/2 RS ObFZ DS.

U124 FCR Zlaté Klasy – na návrh ŠTK 800,- € podľa E/2/7 RS ObFZ DS.


Disciplinárne opatrenia:

U125 FCR Zlaté Klasy – vylúčenie družstva dospelých zo súťaže VII. ligy ObFZ DS Skupina Sever – s podmienečným odkladom na 12 mesiacov, pokuta 500,- €, odobratie 3 bodov po skončení súťažného ročníka 2019/2020, zákaz uskutočnenia 6 súťažných stretnutí na štadióne FK Zlaté Klasy. DK vymedzuje odohrať tieto súťažné stretnutia v územnom obvode minimálne 30 km od Zlatých Klasov – od 30.10.2019, 3xÚD do konca roku 2020, zároveň DK žiada o nahlásenie mena diváka, ktorý fyzicky napadol hráča hostí – do 06.11.2019, podľa 71/1,3abg, 9/1c,3fhj, 32/1,2, 28/1,2, 30/1, 36/2b, 39/3, 40/1,2,3, 57/1cdef,2,3b, 58/2acde,3, 64/1a,4 DP.

U126 Faluši Alexander (1033936) FCR Zlaté Klasy – zákaz výkonu športovej činnosti na 6 mesiacov nepodmienečne, zároveň zákazom dôjsť do styku s DO, podľa 71/1,3abg, 49/2b DP.

U127 Rigó Richard (1250275) FCR Zlaté Klasy – zákaz výkonu športovej činnosti na 24 mesiacov nepodmienečne, zároveň zákazom dôjsť do styku s DO, podľa 71/1,3abg, 49/2c DP.

U128 Danis Michal (1296717) FCR Zlaté Klasy – zákaz výkonu športovej činnosti na 12 mesiacov nepodmienečne, zároveň zákazom dôjsť do styku s DO, podľa 71/1,3abg, 36/2b,39/3, 49/2b DP.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 06.11.2019.


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 13. kolo.

Ospravedlnenia:

02.11. (so) – R. Póda, A. Lukovics,

03.11. (ne) – R. Póda, A. Lukovics, Sz. Gz. Sóki, E. Kozma, T. Illés,

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami.

KR žiada rozhodcov, aby dôsledne sledovali prípadné zmeny v delegovaní rozhodcov. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, najneskôr v piatok do 12:00 hod v ISSF. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie  oznámená R a DZ telefonicky.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 6.11.2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KR


Trénersko-metodická komisia

  

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.


Prečítané: 502x