Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 15-2018/2019 zo dňa 7.11.2018
08.11.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 15-2018/2019 zo dňa 7.11.2018

08.11.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

1. Mimoriadny oznam sekretariátu ObFZ - čerpanie kreditov !!!

Sekretariát ObFZ oznamuje FK  ObFZ, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z. z o športe pre rok 2018, musia prostredníctvom e-shopu SFZ vyčerpať do 30.11.2018.  Aktuálny stav nájdete vždy na: 

http://podporamladeze.futbalsfz.sk


2 .Oznamuje FK a verejnosti, že od 1.10.2018 správy a aktuality z futbalového života okresu Dunajská Streda nájdu aj na vynovenej webovej stránke ObFZ Dunajská Streda na webovej adrese http://www.obfzds.com. ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada aby Vaše postrehy resp. nápady ohľadom webovej stránky zasielali e-mailom na adresu obfzds@obfzds.com .

Aplikáciu ObFZ Dunajská Streda je možné stiahnúť z Google Play pre operačné systémy Android.


3. Oznamuje FK, že sekretariát v dňoch 9.-12.11.2018 neúraduje


Ľudovít Szerencsés

Sekretár ObFZŠportovo-technická komisia

  

III. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA B

1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 12. kola Družstevník Vrakúň – Družstrevník Topoľníky dňa 10. novembra 2018 (sobota) o 14:00 na ihrisku Vrakúň. (DS-STK-2018/2019-0084)


III. lIGA U11 P OBFZDS

SKUPINA D

2.ŠTK vylučuje MŠK Thermál Veľký Meder zo súťaže podľa čl. 12/1 SP SFZ za porušenie čl. 47/2 SP SFZ. ŠTK odstupuje MŠK – Thermál Veľký Meder na doriešenie DK s návrhom pokuty 500,-€ podľa čl. B/3/e RS OBFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0085)


Oznamuje:  

3. Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

4. VV ObFZ schválil zmenu RS pre súťažný ročník 2018/2019 čl. E/2,3

  

2. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U19, U15, U13

1. Prípad 75,- €

2. Prípad 150,- €

3. Prípad Vylúčenie zo súťaže


3. Nenastúpenie k MZ   / nevycestovanie na MZ – U11 (počet účastníkov 5)

1. Prípad (MZ) 75,- €

2. Prípad (MZ) 150,- €

3. Prípad (MZ) 300,- €

4. Prípad (MZ) 500,- €

5. Prípad (MZ) Vylúčenie zo súťaže


5. VV ObFZ schválil termíny halových turnajov ObFZ Dunajská Streda v MŠH v Dunajskej Strede nasledovne:

dospelí dňa 27.1.2019 (nedeľa), 

dorast U19 dňa 3.2.2019 (nedeľa), 

U15 dňa 10.2.2019 (nedeľa), 

U13 dňa 16.2.2019 (sobota), 

U11 dňa 17.2.2019 (nedeľa)

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 31. 10. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.


Pavel Horváth

Predseda ŠTKDisciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu

U128 Kulacs Máté (1240551) TJ Družstevník Ižop, DS: pozastavenie výkonu 

športu nepodmienečne na 4 s.s., podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b, DP od 07.11.2018.

U129 Varga Jozef (1289322) ŠK Rohovce U19, DS: pozastavenie výkonu 

športu nepodmienečne na 2 s.s., podľa 71/1,3a, 48/1b,2a, DP od 07.11.2018.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 

súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 07.11.2018:

U130 Vass István (1232884) TJ Družstevník Ižop

U131 Tükör Bálint (1257156) ŠK Trstená n/O

U132 Ambrus Attila (1241580) ŠK Rohovce


Pokuty:

U133 MŠK Thermal Veľký Meder – 500,-€ na návrh ŠTK podľa B/3/e RS.

U134 ŠK Rohovce – 10,-€ podľa 48/4 DP.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).


PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DKKomisia rozhodcov

 KR vydelegovala 14. kolo a vykonala zmeny na 13. kolo.

KR oznamuje, že záverečný hodnotiaci seminár R a DZ sa uskutoční dňa 8. 12. 2018. Účasť na seminári je povinná!!! Miesto a presný čas konania sa upresní neskôr!

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 14.11.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.


Pavol Ábrahám

Predseda KRimage
Prečítané: 340x