02.10.2019, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 11-2019/2020 zo dňa 2.10.2019

02.10.2019, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Sekretariát oznamuje, že od 1.10.2019 (utorok) až do odvolania neúraduje z dôvodu PN sekretára ObFZ Dunajská Streda

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte


Športovo-technická komisia

  

ŠTK upozorňuje FK, že organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť prístup k internetu, počítač, ISSF a tlačiareň!

ŠTK upozorňuje FK, že keď žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!

IV. LIGA U15 OBFZ DS

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 11. kola Malodvornícky FK Malé Dvorníky – SC Veľké Dvorníky dňa 19. októbra 2019 (sobota) o 15:00 na ihrisku Malé Dvorníky. (DS-STK-2019/2020-0075)

IV. LIGA U13 OBFZ DS

2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola FC Nový Život – FC Štvrtok na Ostrove dňa 03. októbra 2019 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Nový Život. (DS-STK-2019/2020-0074)

3. TJ ŠM Janíky – TJ SC Potônske Lúky
ŠTK berie na vedomie podanie TJ SC Potônske Lúky. ŠTK predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie 09. októbra 2019 o 18:00 na sekretariát ObFZ DS R (Attila Lukovics), VM D (Ľudovít Puss) a VM H (Alexander Szőcs). Účasť pozvaných je nutná!. (DS-STK-2019/2020-0075)


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 2. 10. 2019. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.

Poverený predseda ŠTK

Richard Földes


Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK od 02.10.2019:

U65 Nagy Miklós (1297559) SC Veľké Dvorníky, DS: 2 s.s. podľa 71/1,3ab, 46/1b,2 DP.

U66 Pap Adam (1306165) SC Veľké Dvorníky, DS: 3 s.s. podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a DP.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 02.10.2019:

U67 Pap Adam (1306165) SC Veľké Dvorníky.


Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 od 02.10.2019:

U68 Rigó Samuel (1357666) FK Blahová Bellova Ves U19.


Disciplinárne opatrenia:

U69 Ujvári Romalius (1250809) FCR Zlaté Klasy, DS: 1 mesiac nepodmienečne podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a DP.

U70 Lamos Bálint (1258087) – zákaz vstupu na všetky štadióny počas súťažných stretnutí organizovaných ObFZ DS na 12 mesiacov nepodmienečne, od 25.09.2019 podľa 71/1,3abg, 20/1,2,3 DP.


Pokuty:

U71 SC Veľké Dvorníky – pokuta 50,- € za U66, podľa 48/4 DP.

U72 FCR Zlaté Klasy – pokuta 40,- € za U69, podľa 48/4 DP.


Oznamy:

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 09.10.2019.

PhDr. Ladislav Hancko

Predseda DK


Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 9. kolo.

Ospravedlnenia:

05. 10. – Cs. Kosár,

06. 10. – B. Vígh, K. Nagy, Á. Zirig,

05. – 06. 10. - T. Ürögi. 

KR obdržala pochvalu od OFK Rapid Ohrady na rozhodcov L. Szőke, B. Vígh, G. Világi za zápas 8. kola 7. liga ObFZ DS OFC Kráľovičové Kračany – OFK Rapid Ohrady. 

KR obdržala pochvalu od FK Veľká Paka na rozhodcov L. Szőke, B. Vígh, D. Szabó za zápas 8. kola AG Sport Liga ObFZ DS TJ Družstevník Dolný Štál – FK Veľká Paka. 

KR obdržala pochvalu od TJ Družstevník Horný Bar na rozhodcov G. Világi, M. Hodosi, Z. Csörgő za zápas 8. kola AG Sport Liga ObFZ DS TJ Družstevník Horný Bar – TJ Palas Jahodná. 

KR žiada rozhodcov o dôsledné prekontrolovanie členov realizačných tímov, či sú riadne označené podľa Rozpisu súťaže ObFZ Dunajská Streda visačkami.

KR žiada rozhodcov, aby dôsledne sledovali prípadné zmeny v delegovaní rozhodcov. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, najneskôr v piatok do 12:00 hod v ISSF. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie  oznámená R a DZ telefonicky.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnom čísle 0901/724 695 (predseda KR).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 09.10. 2019 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.

Pavol Ábrahám

Predseda KR


Trénersko-metodická komisia

  

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Nitra, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 11.11.2019 v Zlatých Moravciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.trenerportal.sk.


Prečítané: 262x