Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 10-2018/2019 zo dňa 3.10.2018
04.10.2018, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 10-2018/2019 zo dňa 3.10.2018

04.10.2018, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát

  

Oznamuje FK a verejnosti, že od 1.10.2018 správy a aktuality z futbalového života okresu Dunajská Streda nájdu aj na vynovenej webovej stránke ObFZ Dunajská Streda na webovej adrese http://www.obfzds.com. ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada aby Vaše postrehy resp. nápady ohľadom webovej stránky zasielali e-mailom na adresu obfzds@obfzds.com .

Aplikáciu ObFZ Dunajská Streda je možné stiahnúť z Google Play resp. pomocou priloženého QR kódu pre operačné systémy Android.


image

Športovo-technická komisia

  

AG SPORT LIGA/VI. LIGA OBFZDS

1. TJ Kútniky – FC ŠTK 1914 Šamorín „B“

ŠTK potvrdzuje povinnosť vyplývajúcej zo čl. 43/3/b SP SFZ (G. Viola). (DS-STK-2018/2019-0060)

4. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 8. kola Družstevník Holice n/O – Družstevník Michal n/O dňa 06. októbra 2018 (sobota) o 15:00 na ihrisku Lúč n/O (DS-STK-2018/2019-0066)


IV. LIGA U15 SŽ OBFZDS

2. ŠTK vyzýva ŠK Rohovce na doplnenie námietky do 09. obtóbra 2018 (utorok). (DS-STK-2018/2019-0061)


IV. LIGA U13 MŽ OBFZDS

SKUPINA A:

3. ŠTK odstupuje Dynamo Blatná na Ostrove na doriešenie DK za porušenie čl. C/2/i RS ObFZ DS s návrhom pokuty 50,-€ podľa čl. E/2/6 RS ObFZ DS.(DS-STK-2018/2019-0062)

SKUPINA B:

4. ŠTK kontumuje MZ 4. kola FC Vydrany – Družstevník Ižop podľa čl. 82/1/f SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družstevník Ižop. ŠTK odstupuje FC Vydrany na doriešenie DK s návrhom pokuty 200,-€ podľa čl. E/2/5 RS ObFZ DS.  (DS-STK-2018/2019-0063)


IV. LIGA U11 P OBFZDS

SKUPINA A:

5. ŠTK kontumuje MZ 3. turnaja:

- Družstevník Michal na Ostrove – DSC Orechová Potôň podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech DSC Orechová Potôň,

- FK Trnávka – Družstevník Michal na Ostrove podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Trnávka,

- Družstevník Michal na Ostrove – Družstevník Holice na Ostrove podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družstevník Holice na Ostrove a

- Malodvornícky FK Malé Dvorníky – Michal na Ostrove podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Malodvornícky FK Malé Dvorníky.

ŠTK odstupuje Družstevník Michal na Ostrove na doriešenie DK s návrhom pokuty 500,-€ podľa čl. E/2/3 RS ObFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0064)

SKUPINA B:

6. ŠTK kontumuje MZ 3. turnaja:

- FC Vydrany – Palas Jahodná podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Palas Jahodná,

- Družstevník Topoľníky – FC Vydrany podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družstevník Topoľníky,

- FC Vydrany – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK DAC 1904 Dunajská Streda a

- Družstevník Baloň – FC Vydrany podľa čl. 82/1/b SP SFZ a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Družstevník Baloň.

ŠTK odstupuje FC Vydrany na doriešenie DK s návrhom pokuty 500,-€ podľa čl. E/2/3 RS ObFZ DS. (DS-STK-2018/2019-0065)

7. ŠTK opravuje uznesenie č. DS-STK-2018/2019-0059 nasledovne:

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 5. turnaja skupiny C dňa 28. októbra 2018 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku Orechová Potôň.


Najblizšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 10. 10. 2018 o 17:30.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Disciplinárna komisia

  

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U59 Méhes Ján (1227538) SC Veľké Dvorníky, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 2 s.s., podľa 71/1,3ab, 49/1a,2a, DP od 03.10.2018.

U60 Németh János (1297576) TJ FO Pataš, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 5 týždňov, podľa 71/1,3a,b, 49/1b,2b DP od 03.10.2018.

U61 Bernáth Tibor (1101160) TJ Dynamo Blatná n/O, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3a,b, 49/1a,2a DP od 03.10.2018.

U62 Bódis Tibor (VM) TJ FO Pataš, DS: pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 4 s.s., zároveň zákazom vstupu do priestorov umožňujúci dôjsť do styku s DO, podľa 71/1,3a,b, 48/1b,2a DP od 26.09.2018.

U63 Ábrahám Daniel (1365281) NAFC Veľké Blahovo U15, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti nepodmienečne na 3 s.s., podľa 71/1,3a,b, 48/1b,2a DP od 03.10.2018.

U64 Straka Gábor (tréner) FC Vydrany, DS: pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 1 mesiac, podľa 71/1,3e,g, 16/1,2, 53/1,3b DP od 03.10.2018.

U65 Kmeť Vladislav (VM) FC Vydrany, DS: pozastavenie výkonu funkcie nepodmienečne na 1 mesiac, podľa 71/1,3e,g, 16/1,2, 53/1,3b DP od 03.10.2018.


Pokuty:

U66 TJ FO Pataš – 40,- €, za U62 podľa 48/4 DP. 

U67 NAFC Veľké Blahovo – 20,- €, za U63 podľa 48/4 DP. 

U68 TJ Dynamo Blatná n/O – na návrh ŠTK 50,- €, podľa E/2/6 RS. 

U69 FC Vydrany – na návrh ŠTK 200,- €, podľa E/2/5 RS (U13)

U70 Družstevník Michal n/O – na návrh ŠTK 500,- €, podľa E/2/3 RS

U71 FC Vydrany – na návrh ŠTK 500,- €, podľa E/2/3 RS (U11)


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U72 Halag Dávid (1264291) FK Trnávka – 2 s.s. od 03.10.2018 do 02.05.2019

U73 Horváth László (1200416) TJ Družstevník Mierovo – 2 s.s. od 03.10.2018 do 02.05.2019

U74 Mikóczy František (1218622) ŠK Čakany – 3 mesiace od 03.10.2018 do 02.12.2019


DK upozorňuje hráčov a funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 10.10.2018. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Komisia rozhodcov

  

KR vydelegovala 9. kolo a vykonala zmeny na 8. kolo.

Ospravedlnení R:

6.10. – Zs. Virág, T. Dohorák, G. Fekete, 

7.10. – T. Dohorák, 

KR obdržala pochvalu od TJ Družstevník Ižop na rozhodcu K. Nagy, G. Világi, V. Brunczlík za zápas 7. kola AG Sport Liga ObFZ DS zápas PSE Horná Potôň – TJ Družstevník Ižop.  

KR na základe správy delegáta-pozorovateľa pozastavuje delegovanie rozhodcu K. Nagy na 2 týždne za zápas 7. kolo AG Šport Liga TJ Družstevník Vrakúň – FC Štvrtok na Ostrove.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0904/967 007 (L. Hegedűs).

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 10.10.2018 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 17:30 h.

image
Prečítané: 321x