30.06.2017, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa KR č. 36/2016-2017

30.06.2017, Ľudovit Szerencsés

KR oznamuje R, že náhradný termín fyzických previerok je 4.7.2017  o 19.00 h.  Je potrebné doniesť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať odbornú činnosť ako aj Výpis z registra trestov nie staršie ako 3 týždne. Miesto seminára:  Futbalový štadión DSC Orechová Potôň.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)

Prečítané: 368x