13.03.2018, Ľudovit Szerencsés

Upozornenie sekretariátu

13.03.2018, Ľudovit Szerencsés

NEPLATIČI

Upozornenie sekretariátu ObFZ na úhradu zbernej faktúry

Sekretariát ObFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac február bola dňa 12.03.2016 /pondelok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili!

Družstevník Okoč-Sokolec

Dynamo Blatná n/O

Palas Jahodná

TJ Lehnice

sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

image
Prečítané: 40x