13.07.2016, Ľudovit Szerencsés

Správa Mandátovej komisie

13.07.2016, Ľudovit Szerencsés
Správa Mandátovej komisie

Správa mandátovej komisie z  Konferencie ObFZ Dunajská Streda zo dňa 12. júla 2016 v Dunajskej Strede

 

Mandátová komisia pracovala v zložení:

Predseda : Richard Földes

Členovia  : Leonard Flaska

                    Ladislav Tóth

 

Na Konferenciu ObFZ Dunajská Streda bolo pozvaných : 

46 delegátov s hlasom z toho prítomných 37 t.j. 80,43 %

5 členov Výkonného výboru z toho prítomných 5 t.j. 100 %

Predseda Revíznej komisie ObFZ DS  nie je prítomný

 

Konštatujem, že konferencia je uznášania schopná.

          

Predseda: Richard Földes v.r.

Členovia : Leonard Flaska v.r.

                  Ladislav Tóth v.r.

 

V Dunajskej Strede, 12.7.2016

image
Prečítané: 105x