02.08.1919, Ľudovit Szerencsés

SFZ - Nová výzva na projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry

02.08.1919, Ľudovit Szerencsés

 

BRATISLAVA  (SFZ) - Na základe pozitívnych skúseností z úspešne realizovaného  projektu v rokoch 2017-2019 schválila vláda SR uznesením č. 285/2019  projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej  infraštruktúry v rokoch 2019-2021.

V  súlade s týmto rozhodnutím vlády a rozhodnutím Výkonného výboru SFZ per  rollam č. 09/19 SFZ otvára výzvu na predkladanie žiadostí o finančný  príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania  futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Cieľom tohto projektu je  rozvoj futbalovej infraštruktúry v regiónoch. 

Celkovo sa v rámci projektu rozdelí 3,5 milióna eur a žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 10- do 50-tisíc eur. 

Informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) 

SFZ 

Prečítané: 201x