27.08.2019, Ľudovit Szerencsés

SFZ - Disciplinárny poriadok po novele už obsahuje tresty aj pre trénerov

27.08.2019, Ľudovit Szerencsés

 

BRATISLAVA  (SFZ) – Minulý týždeň výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu  schválil novelu disciplinárného poriadku SFZ. Novela sa dotýkala najmä  dvoch oblastí 1) zavedenie žltých a červených kariet pre členov  realizačných tímov za nešportové správanie a 2) úpravy narušenia  regulárnosti a integrity súťaží.

Nové pravidlá o napomínaní trénerov a členov realizačných tímov  žltými a červenými kartami sa uplatňujú už aj na slovenských ligových  trávnikoch. V najvyššej súťaži žltú kartu dostali napríklad lodivodi MFK  Ružomberok Ján Haspra či člen realizačného tímu AS Trenčín Mathias  Kohler. „Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu  reagovala na zmeny pravidiel futbalu, ktoré prijali na 133. všeobecnom  výročnom zasadnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) v Škótsku.  DK SFZ navrhla automatické ukladanie sankcií. Trénerom a členom  realizačných tímov sa pozastaví výkon akejkoľvek funkcie jedno  stretnutie za tri napomínania žltou kartou a následne za každé druhé  napomenutie - teda za 5., 7., 9. a tak ďalej. Za vylúčenie po 2. ŽK bude  automaticky ukladané pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na jedno  stretnutie. V uvedenom prípade sa zmena dotýka najmä ustanovení článku  37 DP a súvisiacich článkov,“ povedal predseda DK SFZ Miroslav Vlk.

Po zavedení nových pravidiel sa už aj prvýkrát už aj červenalo.  Vylúčený bol kouč Senice Michal Ščasný, ktorý musel opustiť lavičku v  zápase 5. kola Fortuna ligy proti Ružomberku. „V tomto prípade je  postup a uloženie sankcie obdobné ako pri vylúčení hráča. O sankcii  rozhoduje disciplinárna komisia a výšku trestu sa odvíja od závažnosti  prečinu,“ konštatoval Vlk.

Ďalšie dôležité zmeny, ktoré prináša novela disciplinárneho poriadku sa týkajú narušenia regulárnosti a integrity súťaží. "V  minulom roku sa riešilo viacero prípadov korupčného správania sa členov  SFZ. Na základe toho sa napr. zaviedlo predbežné opatrenie vo veciach  narušenia integrity súťaže. V prípade vedenia disciplinárneho konania sa  môže pozastaviť činnosť členov SFZ až do skončenia konania vo veci,  najviac na dva roky. Novela však obsahuje aj iné drobné úpravy, ktorými  sledujeme najmä posilnenie princípu spravodlivého konania,“ uviedol podpredseda DK SFZ Peter Mihál, ktorý na záver dodal: „Uvedené zmeny v tejto časti DP nemajú vplyv na začiatok a priebeh súťaží na regionálnych a oblastných úrovniach.“

Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ

Novela Disciplinárneho poriadku SFZ zo dňa 22.08.2019

Branislav Sarňák 

Prečítané: 131x