Oznam sekretariátu - neplatiči
14.03.2019, Ľudovit Szerencsés

Oznam sekretariátu - neplatiči

14.03.2019, Ľudovit Szerencsés

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové   kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac február 2019 bola dňa   11.03.2019 /pondelok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite   uhradili, kluby ktoré si túto výzvu nesplnia   podľa požiadavky, budú odstúpené na doriešenie DK ObFZ!!!


NEPLATIČI ObFZ:

Dynamo Blatná na Ostrove  

Družstevník Mierovo

SC Veľké Dvorníky


Ľudovít Szerencsés, sekretár ObFZ Dunajská Streda

14.03.2019

Prečítané: 168x