NEPLATIČI
Autor: inetrnet
Zdroj: internet
12.12.2018, Ľudovit Szerencsés

NEPLATIČI

12.12.2018, Ľudovit Szerencsés

NEPLATIČI

 

Sekretariát ObFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové   kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac november bola dňa   10.12.2018 /pondelok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite   uhradili, kluby ktoré si túto výzvu nesplnia   podľa požiadavky, budú odstúpené na doriešenie DK ObFZ!!!


NEPLATIČI ObFZ:

Dynamo Blatná na Ostrove (od 12.11.2018)

FK Zlaté Klasy (od 12.11.2018)

FK Trnávka

FK Veľká Paka

ŠK Čakany

Družstevník Mierovo

Palas Jahodná

TJ SC Potônske Lúky


Ľudovít Szerencsés, sekretár ObFZ Dunajská Streda

12.12.2018

Prečítané: 212x