23.11.2019, Ľudovit Szerencsés

Ing. Arpád Benovič predsedom ObFZ Dunajská Streda na ďalšie 4 roky

23.11.2019, Ľudovit Szerencsés

Volebná konferencia ObFZ Dunajská Streda - 22.11.2019

Dňa 22.11.2019 v konferenčnej sále Obchodno-informačného centra v Dunajskej Strede sa uskutočnila Volebná konferencia ObFZ Dunajská Streda. Konferencie sa zúčastnilo 33 delegátov z pozvaných 44, čo predstavovalo 75 percentnú účasť delegátov s právom hlasovať. Śúčasťou programu bolo aj ocenenie funkcionárov, ktorí sa dožili životného jubilea a dôležitým bodom bol aj schválenie nových Stanov ObFZ Dunajská Streda.

Delegáti následne pristúpili k voľbám do orgánov ObFZ Dunajská Streda. Predseda volebnej komisie p. Alexander Csóka predstavil kandidátov na jednotlivé funkcie a vzhľadom ku skutočnosti, že do každej volenej funkcie bol prihlásený len jeden kandidát, navrhol verejné hlasovanie, čo delegáti jednohlasne schválili.

Na funkčné obdobie 2019-2023 boli zvolený :

Predseda ObFZ Dunajská Streda - Ing. Arpád BENOVIČ

Kontrolór ObFZ Dunajská Streda - Ing. Imrich KOVÁCS na obdobie 5 rokov (2019-2024)

Predseda Disciplinárnej komisie ObFZ Dunajská Streda - Tomáš MÁHR

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Dunajská Streda - PhDr. Ladislav HANCKO

Nové zloženie Výkonného výboru ObFZ Dunajská Streda - Pavol ÁBRAHÁM, Vojtech FEKETE, Richard FÖLDES, Tomáš GAÁL 

Zástupcom ObFZ Dunajská Streda vo Výkonnom výbore ZsFZ - Ing. Arpád BENOVIČ

Delegátmi ObFZ Dunajská Streda na Konferenciách ZsFZ - Mgr. Peter ČOMOR, Vojtech FEKETE, Pavol ÁBRAHÁM, Richard FÖLDES, Arpád GRÓF, Tomáš GAÁL, Ing. Imrich KOVÁCS, Ľudovít SZERENCSÉS

Prečítané: 184x