02.08.2017, Ľudovit Szerencsés

Info pre klubových ISSF manažérov

02.08.2017, Ľudovit Szerencsés

Výmena email adresy a vygenerovanie nového hesla

Vážení kluboví manažéri 

prosíme, aby ste informovali svojich hráčov o prihlasovaní, zmene emailu alebo vygenerovaní nového hesla.

Pri prihlasovaní do systému ISSF je potrebné:

1. prihlasovacie meno (čo je registračný email alebo používateľove registračné číslo). V prípade, že si používateľ chce zmeniť email, prihlási sa do ISSF a zmení si ho v časti "môj účet", alebo používateľ navštívi akúkoľvek futbalovú matriku, alebo jeho klubový manažér požiada o zmenu cez ISSF - pomoc.

2. prihlasovacie heslo (ak si ho používateľ nepamätá, tak pod prihlasovacími údajmi je možnosť "zabudli ste heslo?" - pokračuje kliknutím na tento text, v tomto momente sa objaví riadok, aby ste zadali aktuálny email a kontrolný text. Kontrolný text je schválne trošku ťažšie čítateľný (kvôli umelej inteligencii na získavanie hesiel používateľov), preto je možné že text neprečítate hneď na prvykrát správne (ak kliknete na text, ktorý nie je čítateľný, vygeneruje sa iný). V tomto momente, ak správne vyplníte tieto dva riadky Vám systém ISSF vygeneruje nové prihlasovacie heslo, no POZOR, v tele emailu je aj link pre aktiváciu tohto nového zaslaného hesla, na ktorý je potrebné kliknúť predtým!!!

Súhrn: heslo si dajte skopírovať (pomocou ctrl+c alebo pravým tlačítkom na myši + kopírovať), potom kliknúť na link pre aktiváciu tohto hesla, presmeruje Vás na stránku ISSF a nové heslo Vám bolo aktivované. Kliknúť na "na úvodnú stránku", zadať email a vložiť heslo (crtl+v alebo pravým tlačítkom na myši + vložiť). Systém zároveň žiada aby ste si zadali nové heslo a to dvakrát pod sebou kvôli kontrole. Úspešne ste zmenili heslo a pracujete v systéme.

 

Platenie DPH pri odstupnom

V súvislosti s množiacimi sa otázkami súvisiacimi s platením dane z pridanej hodnoty pri odstupnom za amatéra si dovoľujeme uviesť, že Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej ako “RaPP”) ustanovuje v čl. 37 ods. 6 jasný spôsob určenia dane z pridanej hodnoty pri odstupnom za amatéra. Na základe uvedeného článku sa k sume určenej v čl. 37 ods. 1 RaPP pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V zmysle čl. 37 ods. 6 RaPP:

"Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky."

 

Prečítané: 154x