12.07.1919, Ľudovit Szerencsés

Aktív ŠTK ObFZ Dunajská Streda zo dňa 12.7.2019

12.07.1919, Ľudovit Szerencsés

Dňa 12.7.2019 od 17.30 vo veľkej kongresovej sále Obchodno-informačného centra v Dunajskej Strede sa konal Aktív ŠTK

TÉMY AKTÍVU

Ocenenie jubilantov a odovzdávaní cien

Za dožitie životného jubilea boli pamätnými plaketami odmenení p. Dušan Meniar - 70 rokov a p. Zoltán Kemény - 60 rokov.

Za dlhodobú funkcionársku a športovú činnosť bol odmenený Gyula Bódis - 82 rokov, ktorý však zo zdravotných dôvodov sa nevedel zúčastniť Aktívu

Tiež boli odovzdávané ceny pre najlepších strelcov v kategóriach

VII. liga ObFZ DS - Gábor Csikmák - OFK Rapid Ohrady

IV. liga U15 ObFZ DS - Pavol Parčetich - OFK Trhová Hradská

Vyhodnotenie súťažnej sezóny 2018/2019

Vyžrebovanie a pridelenie žrebovacích čísel - VI. liga ObFZ DS / AG Sport liga

Vyžrebovanie a pridelenie žrebovacích čísel - VII. liga ObFZ DS

Vzhľadom na skutočnosť, že do VII. ligy ObFZ DS sa prihlásilo 18 družstiev, prihlásené družstvá sa dohodli na variante súťaženia v dvoch základných skupinách rozdelených na Sever a Juh. Po odohratí základnej časti (čo znamená 18 kôl) sa odohrá nadstavba a to nasledovne: prvých 5 družstiev o titul - 10 kôl a družstvá umiestnené na 6-9 miestach o umiestnenie - 8 kôl. Kluby si tiež dohodli, že do nadstavby berú so sebou len body zo vzájomných stretnutí

Vyžrebovanie a pridelenie žrebovacích čísel - mládežnícke súťaže

U19 - štvorkolovo - 28 kôl

U15 - dvojkolovo - 30 kôl

U13 - v dvoch skupinách (10 a 11) dvojkolovo + nadstavba o umiestnenie v dvoch zápasoch pohárovo (1-1, 2-2, 3-3 atď)

U11 - dvojkolovo - 30 kôl

U9 - dvojkolovo - 18 kôl - kluby si dohodli, že UHČ U9 bude vždy streda so začiatkom ako UHČ U15

Predstavenie aplikácie sport.video - p. Marián Kvašňovský

Zmeny v legislatívach - novely v PF, SP, RaPP

Nový rozpis súťaže pre ročník 2019/2020

[doc]Aktív ŠTK 2019.pdf
[doc]Aktív ŠTK 2019.pptx

FOTOGALERIA

Prečítané: 393x