05.05.2017, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa DK č. 28/2016-2017

05.05.2017, Ľudovit Szerencsés

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U311 Fekete Balázs (1203786) PSE Horná Potôň, vylúčený za HNS voči R, DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne – po odstátí U318, podľa 71/1,3ab, 48/1c,2b, 36/2b DP od 03.05.2017.

 

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 03.05.2017

U312 Vörös Bálint (1230331) OFK Padáň,

U313 Polák Lukáš (1341041) TJ SC Potônske Lúky,

U314 Bartal Ádám (1178669) TJ Palas Jahodná,

U315 Csánó Norbert (1289379) TJ Družstevník Holice n/O U19,

 

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 03.05.2017

U316 Balogh Attila (1160065) TJ Družstevník Holice n/O,

U317 Hricko Peter (1127575) SC Čenkovce,

U318 Fekete Balázs (1203786) PSE Horná Potôň,

U319 Straka Alexander (1131240) PSE Horná Potôň,

U320 Domonkos Ondrej (1099841) TJ Družstevník Lúč n/O.

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U321 Kiss Ernest (1159864) TJ Pataš - 1 s.s. podmienečne od 03.05.2017 do 02.09.2017.

 

Oznamy:

U322 PSE Horná Potôň – pokuta 100,- €, zákaz uskutočnenia 2 súťažných stretnutí na štadióne PSE Horná Potôň - s podmienečným odkladom na 6 mesiacov - 1xÚD do 31.12.2017, divák Tóth Zsolt zákazom vstupu na štadión PSE Horná Potôň na 8 mesiacov nepodmienečne, podľa 9/2d,3f, 20/1,2,3, 40/2,3, 57/1c,2, DP od 03.05.2017.

 

Pokuty:

U325 PSE Horná Potôň – pokuta 30,- € za U311, podľa 48/4 DP.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 10.05.2017. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Prečítané: 145x