06.04.2017, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa KR č. 25/2016-2017

06.04.2017, Ľudovit Szerencsés

Vydelegovala 22. kolo a vykonala zmeny na 21. kolo

Ospravedlnení: so: L. Csölle, P. Szabó, N. Bors, F. Bürgöndi, so-ne J. Mészáros, ne- M. Fehér

Obdržala pochvalu od Palas Jahodná na R Gabriel Világi za zápas AG Sport ligy Poľnohospodár Sap – Palas Jahodná  

Obdržala pochvalu od  FK Baka na R F. Bürgöndi, T. Ürögi, J. Matlák za zápas AG Sport ligy MFK Malé Dvorníky – FK Baka

Vyslovila pokarhanie rozhodcom I. Nagy, T. Ürögi, T. Szalánczi, J. Mészáros za pochybenie v zápise o stretnutí.

Upozorňuje R aby pred uložením Zápisu o stretnutí dôkladne prekontrolovali správnosť vložených údajov.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724­695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)

Úsek KR-DZ

Dôrazne upozorňuje DS na povinnosť vyzdvihnutia kamier na sekretariáte ObFZ najneskôr piatok do 12.00 h !!! Následne kamery musia byť odovzdané späť najneskôr nasledujúci utorok !!!

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční v stredu 12.04.2017 o 16:00 h.

Prečítané: 121x