06.04.2017, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa DK č. 24/2016-2017

06.04.2017, Ľudovit Szerencsés

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U252 Nógel Szabolcs (1242193) FK Baka, vylúčený za zmarenie gólovej šance úmyselnou hrou rukou, DS: pozastavenie výkonu športu na 1 s.s., podľa 71/1,3ab, 46/1a,2 DP od 05.04.2017.

U253 Mészáros Márk (1218276) TJ Palas Jahodná, vylúčený za zmarenie gólovej šance úmyselnou hrou rukou, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s., podľa 71/1,3ab, 46/1a,2 DP od 01.04.2017.

U254 Végh Viktor (1227589) TJ Poľnohospodár Sap, vylúčený za kopnutie súpera zozadu, bez možnosti hrať s loptou, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne nepodmienečne, podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b, DP od 01.04.2017.

U255 Perényi Karol (1149078) Družstevník Horný Bar, vylúčený za zabránenie gólovej šanci podrazením súpera, DS: pozastavenie výkonu športu na 2 s.s., podľa 71/1,3ab, 45/1,2a DP od 05.04.2017.

U256 Kiss Ernest (1159864) FO Pataš, vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre, DS: pozastavenie výkonu športu na 3 s.s., podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b DP od 05.04.2017

U257 Marczell Zoltán (1323961) TJ Družstevník Dolný Štál U15, vylúčený za zabránenie gólovej šanci podrazením súpera, DS: pozastavenie výkonu športu na 2 s.s., podľa 71/1,3ab, 45/1,2a DP od 01.04.2017.

U258 Mátyás Béla (1289257) TJ Družstevník Topoľníky U15, vylúčený za HNS voči R, DS: pozastavenie výkonu športu na 3 s.s., podľa 71/1,3a, 48/1b,2b DP od 01.04.2017

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 05.04.2017

U259 Zirig Martin (1209674) FK Blahová,

U260 Csetényi Štefan (1200075) Družstevník Horný Bar,

U261 Horváth Norbert (1346261) Družstevník Dolný Štál U15,

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP

U262 Miklós Gábor (1131367) TJ Poľnohospodár Sap – odstál 2.4.2017,

U263 Horváth István Dominik (1289783) PSE Horná Potôň U19 od 05.04.2017

 

Oznamy:

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 12.04.2017.Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Prečítané: 192x