25.11.2016, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa DK č.17/2016-2017

25.11.2016, Ľudovit Szerencsés
Aktuálna správa DK ObFZ DS zo dňa 24.11.2016

U202 TJ Družstevník Baloň – pokuta 400,- €,  nepodmienečné uzavretie ihriska na 1 súťažné stretnutie, odohratie nasledujúceho súťažného stretnutia na neutrálnej pôde min 20 km od Baloňu na území okresu DS, zvýšiť US na 12 osôb, 3xÚD od 24.11.2016 do 31.12.2017 - za vniknutie divákov na HP počas stretnutia a za umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky v priestoroch štadióna pred a počas stretnutia), podľa 71/1,3abd, 57/1bc, 2, 3a, 27/1 DP. Zároveň DK nariaďuje klubu nahlásiť mená osôb, ktorí použili pyrotechnické prostriedky v priestoroch štadióna a mená osôb, ktorí neoprávnene vnikli na HP do 1.12.2016. Wunderlich Zsolt (HU) zákaz výkonu funkcie HU na 4 mesiace od 24.11.2016, podľa 71/1,3a, 16/1,2DP.

U203 PSE Horná Potôň – DK berie na vedomie odvolanie voči U187 a U188, a  svoje rozhodnutie vo veci potvrdzuje v plnej miere a odvolanie odstúpil Odvolacej komisii ObFZ Dunajská Streda.

Oznamy:

  • DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

DK upozorňuje hráčov a  funkcionárov klubov, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK vždy v termíne do stredy 12:00 nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí, okrem bodu C/7/e RS. Tie podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu.

Odvolanie voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Dunajská Streda v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84/1 DP)

Prečítané: 37x